Septītais treniņu cikls jauniešiem ar Andreju Narnicki

2020.gada 29.janvārī Latgales plānošanas reģions aicina apmeklēt projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizēto kopīgo treniņu ar sporta kluba “Latgols” treneri Andreju Narnicki Ludzas pilsētas ģimnāzijā.

Andrejs Narnickis asistē arī Latvijas handbola izlases galvenajam trenerim. Handbola izlase šogad pirmo reizi vēsturē ir nokļuvusi Eiropas čempionāta finālturnīrā. A.Narnickis ar jauniešiem dalīsies savā trenera pieredzē un stāstīs par efektīviem treniņiem un to nozīmi.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu un Ludzas pilsētas ģimnāziju organizē pasākumu reģiona bērniem un jauniešiem ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Projekta ietvaros noritējuši 32 pasākumi Latgales reģiona pašvaldībās, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs kopumā iesaistīti vairāk nekā 900 reģiona bērni un jaunieši.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!