Seminārs par starpkultūru un neformālās izglītības iespējām augstskolās

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, mācībspēki, studentu pašpārvalžu pārstāvji un aktīvie studenti tiek laipni aicināti uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētu informatīvu semināru par starpkultūru un neformālās izglītības iespējām augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo studentus darbam ar jauniešiem. Seminārs notiks 2020. gada 7. februārī Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, laikā no plkst. 12:00 līdz 16:00. Pieteikšanās līdz 31. janvārim. 

Seminārā būs iespēja uzzināt par JSPA piedāvātajiem neformālās un starpkultūru izglītības, brīvprātīgā darba, projektu vadības un jaunatnes politikas mācību moduļiem, ko iespējams integrēt mācību saturā, kā arī jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” un šo programmu pielietošanu mācību procesa bagātināšanā.

Informatīvā semināra laikā būs iespēja:

  • Uzzināt par neformālās izglītības metodēm un iespējām savienot teoriju un praksi mācību procesā;
  • Iegūt plašāku informāciju par programmām “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un to potenciālu mācību darba bagātināšanā;
  • Informāciju par JSPA piedāvātajiem neformālās un starpkultūru izglītības, brīvprātīgā darba, projektu vadības un jaunatnes politikas mācību moduļiem, ko iespējams integrēt esošajā mācību saturā;
  • Iegūt plašāku informāciju par augstskolu mācībspēku un neformālās izglītības mācību vadītāju sadarbības iespējām ilgtermiņa projekta “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others” ietvaros, tai skaitā citu valstu pieredzi.

Aicinām pieteikties:

  • Augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus un studentu pašpārvalžu pārstāvjus, kā arī aktīvos studentus, kas ir iesaistīti studiju programmās un ārpusstudiju aktivitātēs augstskolās, kur māca personas, kas strādās ar jauniešiem – pedagogi, karjeras konsultanti, sociālie darbinieki u.c.
  • Studentus un augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus, kuriem nav pieredze programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, vai tā ir neliela.

Projekta “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others” ietvaros sadarbībā ar divām augstākās izglītības iestādēm esošo studiju kursu ietvaros tiek piedāvāti mācību moduļi par jaunatnes politiku, neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, starpkultūru izglītību un projektu vadību, ko pasniedz praktiķi – jaunatnes jomas profesionāļi sadarbībā ar sadarbības augstskolu mācībspēkiem. Šie moduļi pašlaik tiek nodrošināti Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās.

Ja vēlies uzzināt, kā neformālās izglītības metodes ieviest savā mācību iestādē – piesakies!

Dalība seminārā ir bez maksas.

Pieteikšanās semināram līdz 2020. gada 31. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu: ejuz.lv/6a3v 

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nenokavē pieteikšanos semināram!

Pasākuma plāns:

Plkst. (no/līdz)
12:00 – 12:15Iepazīšanās
12:15 – 12:45Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un programmām “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss
12:45 – 13:15Neformālā izglītības un secinājuma no starptautiska starpnozaru projekta augstākās izglītības iestādēs “Among others”
13:15 – 13:45Kafijas un tējas pauze
13:45 – 15:45Darba grupas:

– Studentu pašpārvaldēm, studentiem: programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss iespējas studiju procesa pilnveidošanai – ideju attīstības darbnīca

– Augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem: starpkultūru izglītība augstskolās – pieejas un iespējas; sadarbības iespējas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

15:45 – 16:00Izvērtēšana un noslēgums

Papildus informācijai: Laura Liepa-Timma, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore, Tālr: +371 67358069; laura.liepa-timma@jaunatne.gov.lv