Semināri folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu vadītājiem novados

Šī gada februārī notiks trīs semināri tradicionālās mūzikas un kultūras kolektīvu vadītājiem Rēzeknē, Kuldīgā un Rīgā.

Vadītājiem tiks piedāvātas dažādas gan teorētiskas, gan praktiskas lekcijas: Māra Mellēna stāstīs par tradīcijām un to kontekstu mūsdienās, Gita Lancere iepazīstinās ar Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu. Gatavojoties Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2021” skatēm, Linda Rubena stāstīs par tautas tērpa komplektēšanu un valkāšanu. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieces Justīne Jaudzema, Elīna Gailīte un Una Smilgaine iepazīstinās kā ikdienas darbā ērti un jēgpilni lietot interneta portāla www.garamantas.lv krājumu, tamdēļ kolektīvu vadītājiem lūgums savu iespēju robežās paņemt līdz portatīvos datorus.

Norises laiki un vietas:

07.02.2020. plkst.12:00 – 16:00 Rēzeknes novada pašvaldības zāle (Atbrīvošanas aleja 95)

14.02.2020. plkst.11:00 – 14:00 Kuldīgas Mākslas nams (1905. gada iela 6)

21.02.2020.plkst.11:00 – 15:00 Latvijas Nacionālais kultūras centrs (Pils laukums 4, Rīga)