Rugājos, Balvos, Baltinavā un Ludzā norisinājās treniņi ar M.Aleksandroviču

2020.gada 14. un 15.janvārī Rugāju novada vidusskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā, Baltinavas vidusskolā un Ludzas pilsētas ģimnāzijā viesojās Mārtiņš Aleksandrovičs – divkārtējs čempions MX1 klasē, LMT Autosporta Akadēmijas mentors un skolu kartinga kausa vadītājs. Divu dienu laikā tika aizvadīti 8 treniņi ar jauniešiem, ko īstenoja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar izglītības iestādēm. 

M.Aleksandrovičs ar jauniešiem dalījās savā stāstā, kādēļ pievērsies motokrosam, pastāstīja par lielākajiem sasniegumiem sava karjerā, kā arī kāpēc, viņaprāt, ir nepieciešams būt ikdienā aktīvam un kopā ar jauniešiem veica paša sastādīto vingrinājumu kompleksu vispārējai fiziskajai attīstībai.

Izsakām pateicību novada un pilsētas skolām par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos treniņos! Līdz pat februāra sākumam Latgales reģiona skolās norisināsies kopīgi treniņi ar Latvijas un starptautiskā līmenī zināmiem sportistiem un veselīga dzīvesveida aktīvistiem, mudinot jauniešus ikdienā būt fiziski aktīvākiem, arī aizdomājoties par savu ikdienas uzturu. Kopumā aktivitātēs ir plānots iesaistīt ap 960 Latgales reģiona bērnu un jauniešu.

 

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.