Riebiņu novada dome izsludina konkursu novada uzņēmējiem

Riebiņu novada dome Riebiņu novada teritorijā esošām komercsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām, kura vēlas uzsākt komercdarbību vai saimniecisko darbību rīko “Grantu konkursu Riebiņu novada uzņēmējiem 2020”.

Kopējais Domes piešķirtais finansējums jauno uzņēmēju projektiem EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro).

Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro).

Konkursa NOLIKUMS.

Pieteikuma VEIDLAPA.

Konkursa atskaites VEIDLAPAS.

Konkursa VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI.