Rēzeknes novads ārkārtas situācijā informē iedzīvotājus arī ar pagastu informatīvo izdevumu palīdzību

Lai informētu novada iedzīvotājus ārkārtas situācijā, Rēzeknes novadā katrā pagastā tiek sagatavots informatīvais izdevums, kurā tiek iekļauta informācija par aktuālo situāciju, iestāžu darbu, kontakti saziņai. Ņemot vērā teritorijas specifiku- Rēzeknes novads ar 25 pagastiem ir lielākais novads Latvijā, ar lielu  senioru īpatsvaru, kas ikdienā nelieto internetu, tādejādi nesaņem aktuālo informāciju, drukātais izdevums, kas tiek piegādāts katrā mājā, ir vērtīgs informācijas avots.

Katra pagasta pārvalde nodrošina šo izdevumu sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem. Pārvaldēs informatīvo izdevumu sagatavošanai netiek tērēti papildus līdzekļi, to paveic paši darbinieki- kultūras darbinieki, bibliotekāri, bet drukāšana notiek turpat pagastos.

Pagastu informatīvos izdevumus Rēzeknes novada pagastos sāka izdot 2007. gadā, realizējot Sabiedrības integrācijas fonda projektu “Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai”. Visi pagastu informatīvie izdevumi atrodami mājas lapā: rezeknesnovads.lv/2020-gads-16/

Visātrākā informācijas aprite tiek nodrošināta novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, kā arī sociālajā tīklā Facebook www.facebook.com/Rezeknesnovads/ . Tāpat novada pašvaldība oficiālo lēmumu publicēšanai izdod bezmaksas  informatīvo izdevumu “Rēzeknes novada ziņas”.

Informāciju sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka, e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv; tel.: 64607198, 26531297