Rēzeknes novada vidusskolēniem tiek izsludināts video konkurss “Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās”

Izglītības un Uzņēmējdarbības kontaktpunkti sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību izsludina video konkursu sociālo tīklu vietnē facebook.com “Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās ”

Konkursa mērķis ir veicināt Rēzeknes novada vidusskolu jauniešu uzņēmējdarbības gēnu un iesaistīt jauniešus skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā nākamajā mācību gadā.

Konkurss ir paredzēts Maltas, Dricānu, Nautrēnu un Kaunatas vidusskolu skolēniem no 6. – 12. klasei. Komandu var veidot 1-5 cilvēki. Komandas sastāvu var veidot arī dažādu klašu skolēni.

Skolēnu galvenais uzdevums ir uzfilmēt īsu reklāmas rullīti (30 sec – 1 min) pašu izdomātam produktam vai pakalpojumam. Tas varbūt kaut kas tāds, kas jau ir pieejams tirgū vai kas pavisam jauns, inovatīvs vai izdomāts. Bet, svarīgākais ir tas, ka reklāmai ir jātop mājas apstākļos! Ja komandā ir vairāk nekā 1 dalībnieks, ir jāizdomā veids, kā ar tehnoloģiju un video montāžas palīdzību katrs var iesaistīties video tapšanas procesā, katram paliekot savās mājās.

Video iesūtīšana ir no 2020. gada 14. aprīļa līdz 2020. gada 28. aprīlim (ieskaitot), bet video vērtēšana vietnē facebook.com norisināsies no 29. aprīļa līdz 10. maijam.

Sīkāka informācija nolikumā.

Papildus informācijai var sazināties ar IUK komercdarbības speciālistēm:
Sanita Zunda – e-pasts: sanita.zunda@rezeknesnovads.lv, tel.: 25740422
Maija Hartmane – e-pasts: maija.hartmane@rezeknesnovads.lv, tel.: 29110372