Rēzeknes novada jauniešus motivē īstenot sapni par savu biznesu

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau 8 gadu pēc kārtas organizē rudens motivācijas pasākumu ciklu “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU”, kur katru gadu apciemo 10 no Latgales reģiona skolām.

Šogad, 6. oktobrī, pasākuma ietvaros tika apciemotas Rēzeknes novada 2 vidusskolas, Dricānu vidusskola un Kaunatas vidusskola, kur LUC pārstāvji un pieaicināti lektori, tikās ar pēdējo klašu audzēkņiem, lai kopīgi, brīvā atmosfērā dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem.

Šo pasākumu laikā veicot skolēnu aptauju, lielāka daļa skolēnu aizdomājas par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet praksē, uzņēmēju skaits ir būtiski mazāks. Šīs pasākums ir arī tendēts uz to, lai jaunieši nebaidītos no uzņēmējdarbības un iedrošinātu viņus realizēt savas idejas.

Pieaicināta lektore Marika Rudzīte-Griķe motivēja jauniešus turpmākiem dzīves soļiem, dālijās ar savām zināšanām un pieredzi uzņēmējdarbībā, un iekustināja jauniešu prātus, lai viņi sāktu domāt par savu nākotni un kādu nākotni viņi gribētu redzēt. Lai iekustinātu jauniešus, tika organizēta erudīcijas spēle un biznesa ideju ģenerēšanas spēlē, kur jaunieši varēja iepazīties ar dažādiem uzņēmējdarbības faktiem un ideju ģenerēšanas rīku.

Lai pasākumu padarītu vel interesantāku, tika pieaicināti aktīvi uzņēmēji, kuri dalījās ar savu praktisko pieredzi uzsākot un veicot uzņēmējdarbību. Dricānu vidusskolā ar savu pieredzi dalījās, uzņēmēja un šīs skolas absolvente, Sarmīte Stepiņa. Uzņēmēja pastāstīja ka viņa nonāca līdz vairākām uzņēmējdarbības nozarēm, kur uz doto brīdi viņa nodarbojas ēdināšanas pakalpojumu, izmitināšanas pakalpojumu un aktīvas atpūtas pakalpojumu sniegšanu. Uzsverot to, ka ir svarīgi jau skolas gaitās piedalīties pēc iespējas vairākas aktivitātēs, lai saprastu kādas darbības sfēras tev patīk un kādas nepatīk.

Kaunatas vidusskolā ar savu pieredzi dalījās uzņēmējs Aleksejs Sinicins, kurš uz doto brīdi attīsta daivinga centru Kaunatas pagastā un viņam pieder tetovēšanas salons Rēzeknē. Aleksejs bija kopā ar savu dēlu kurš ir jaunākais sertificēts daivinga speciālists. Aleksejs pastāstīja par savu pieredzi strādājot ārzemēs, kur viņš nopelnīja naudu tetovēšanas apmācībām un salona atvēršanai, ka arī iepazinās ar daivingu un ieguva idejas daivinga centra izveidei un attīstībai. Uzņēmēja stāstā varēja iepazīties ar nozīmi atpazīt un izmantot iespējas, kuras rodas dzīves garumā.

Pasākumu cikls ir tikai nesen sācies un ir paredzēts vel apciemot 7 Latgales reģiona vidusskolas, kur LUC mēģinās iekustināt jauniešus domāt par savu nākotni un uzņēmējdarbību.