Rēzeknes Kovšu ezerā ielaisti 1000 zivju mazuļi

Pirmdien, 19. oktobrī Kovšu ezerā, lai uzlabotu kopējo ūdenstilpnes ekoloģisko stāvokli, veicot ezera zivju resursu apsaimniekošanu, tika ielaisti 1000 zandarta mazuļi.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vides pārvaldības un ainavu speciāliste Natālija Siņicina, šķirne un daudzums izvēlēts, pamatojoties uz 2018. gadā izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu ieteikumiem Rēzeknes (Kovšu) ezeram. Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu pēc Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes pasūtījuma veica SIA “FAPS”. Zandartu mazuļu ielaišanu plānots veikt katru otru gadu.

Zivju ielaišana ir viens no paņēmieniem, lai pilnvērtīgi un ilgtspējīgi apsaimniekotu Kovšu ezera akvatoriju, attīstītu makšķerēšanu un uzlabotu rekreācijas funkciju.

Rēzeknes pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret dabas resursiem un zivju nozvejai izmantot tikai atļautus paņēmienus, iegādājoties attiecīgās atļaujas.

Natālija Siņicina, Vides un ainavu pārvaldības speciāliste, 646 07684, natalija.sinicina@rezekne.lv