Rēzeknē pie Kovšu ezera sākta parka veidošana

Projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» (Nr. 5.6.2.0/18/I/005) šī gada 13. janvārī uzsākta Kovšu ezera parka vei-došana Rēzeknē, sakārtojot pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas.

Šo būvdarbu rezultātā tiks izveidots Kovšu ezera parks ar sešām labiekārtotām zonām:

1. Pludmales zona ar gājēju ietvēm, soliņiem, piknika un ugunskura vietām, teritorijas apgaismojumu un videonovērošanu, kafejnīcu ar āra terasi ēkas pirmajā stāvā un āra tribīnēm un glābēju posteni ēkas otrajā stāvā, ēkai pieguļošu skatu platformu u.c. labiekārtojumu. Ēkas 1. stāvs tiks iznomāts komersantam.

2. Promenādes zona ar laivu piestātnēm, atpūtas zonām, apstādījumiem, gājēju celiņiem, āra trenažieru laukumu un autostāvvietu, apgaismojumu, videonovērošanu u.c. labiekārtojumu.

3. Kovšupes zona ar atjaunotu esošo dzelzsbetona tiltu, apstādījumiem, atpūtas vietām u.c. labiekārtojumu.

4. Dabas takas zona ar dabas taku, gar kuru izvietotas atpūtas zonas ar soliņiem, laipām, kas paredzētas makšķernieku vajadzībām, un laipām ar laivu piestātnēm u.c. labiekārtojumu.

5. Laivu mājas zona ar laivu māju, kurā paredzēta laivu noma/inventāra noliktava, ģērbtuves, dušas u.c. telpas, paredzot iespēju ziemā ēku izmantot ziemas sporta inventāra iznomāšanai, un laivu piestātni ar piebraucamo ceļu, stāvvietām, laivu rampu (slipu) laivu nolaišanai ūdenī ar autotransportu, gājēju ietvēm, atpūtas laukumiem, āra apgaismojumu, apstādījumiem u.c. labiekārtojumu. Ēka kopā ar Laivu mājas zonu tiks iznomāta komersantam.

6. Kempinga zona ar kempinga administratīvo ēku, kurā paredzētas viesu dušas telpas, veļas mazgātuve ar virtuvi u.c. telpas, kempinga parku (ar pieslēgumu Ezera ielai) ar automašīnu stāvvietām, piebraucamiem ceļiem un laukumiem, ietvju tīklu, piekļuvi ezeram, laipu, peldvietu, telšu vietām, apgaismojumu, pludmales volejbola un futbola laukumiem, bērnu rotaļu laukumu, apstādījumiem, un kemperu stāvvietām ar vairākām vietām elektrības pieslēgumam, ūdens ņemšanas vietu, ķīmiskās WC noliešanas vietu u.c. labiekārtojumu. Ēka kopā ar Kempinga zonu tiks iznomāta komersantam.
Lūdzam iedzīvotājus būvdarbu laikā saprotoši izturēties pret neērtībām attiecībā uz ierobežotu piekļuvi Kovšu ezeram un tam pieguļošajai teritorijai!

Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» pirmās atlases kārtā «Ieguldījumi degradēto teri-toriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās».