Rēzeknē notika LPR Attīstības padomes sēdē

Pirmdien, 10. augustā Latgales vēstniecība GORS, notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kura bija pirmā Padomes klātienes tikšanās pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas Latvijā.

Sēdi uzsākot, LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs aicināja LPR administrācijas darbiniekus informēt par aktualitātēm. Latgales SEZ pārstāvis Vladislavs Stankevičs klātesošos iepazīstināja ar grozījumiem Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) darbību reglamentējošos dokumentos, bet LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne un galvenā grāmatvede Dace Sitnika informēja par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2020.gada budžetā un grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2020.gada amatu sarakstā. Savukārt Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins LPRAP locekļus informēja par projekta ideju sadarbībai ar Eiropas Komisiju Europe Direct centru izveidē un darbības nodrošināšanā 2021.- 2025. gadā.

Pēc LPR informātīvās daļas, sēdes vadītājs aicināja VARAM pārstāvjus: Valsts sekretāra vietnieci reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu un Valsts attīstības plānošanas departamenta direktoru Raivi Breimšmitu sniegt informāciju par normatīvo regulējumu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, finanšu komitejām, pašvaldībām pieejamo finansējumu investīcijām Covid-19 seku mazināšanai un par nākošo plānošanas periodu.

Tikšanās turpinājumā pašvaldību vadītājus par nevalstiskā sektora aktualitātēm Latgalē informēja Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes loceklis un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis.

Sēdes noslēgumā Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Batraševičs aicināja klātesošos apmeklēt topošo Rēzeknes Olimpisko centru, kura svinīgā atklāšana paredzēta 2020.gada 19. septembrī.

Fotogalerija: