Rēzeknē noslēdzas ārējo investīciju piesaistes apmācības

Šī gada 03.martā Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizēja Latgales reģiona ārējo investīciju piesaistes apmācību noslēguma pasākumu.

Apmācību mērķis ir strādāt pie inovatīvas investīcijas piesaistes stratēģijas un mārketinga plāna pilnveidošanas Latgales reģionā, ar dizaina domāšanas metodēm.

Apmācībās tika aicināti speciālisti, kuru kompetencē ir izstrādāt un prezentēt reģiona pašvaldību piedāvājumu gan vietējiem, gan ārvalstu investoriem. Jāatzīmē, ka šis bija jau trešais nodarbību pasākums.  Iepriekšējās divās darbnīcās reģiona pašvaldību  pārstāvji iepazinās ar citiem salīdzināmiem ārvalstu tiešo investīciju piesaistes piemēriem, guva zināšanas par dizaina domāšanas principiem un darbojās dizaina darbnīcu grupu ietvaros. Darbnīcās dalībnieki strādāja jauktās darba grupās, atbilstoši iepriekš sagatavotiem pašvaldības profiliem un aktualitātēm, esošajām iestrādnēm, kā arī ārējo tiešo investīciju piesaistes raksturam. Rezultātā grupu dalībnieki savās pašvaldībās un institūcijās konsultējoties ar speciālistiem, partneriem un klientiem, pilnveidoja darba grupās sagatavotos pašvaldības konkurētspējas aspektus un ārējo tiešo investīciju piesaistes virzienus, lai noslēguma apmācību laikā prezentēt izstrādāto pašvaldības profilu un klātienē saņemt kompetentu lektoru viedokli, konsultāciju.

Plānots, ka tuvāko 2 mēnešu laikā speciālistu sagatavotie materiāli tiks izvietoti jaunā LIAA administrētā interneta portālā ārvalstu tiešo investīciju piesaistei.

Ziņu sagatavoja LPR LUC