Rēzeknē izsludināts uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkurss

No 3. līdz 28. augustam Rēzeknes pilsētas dome aicina pieteikties uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursā, kas tiek rīkots ar mērķi paaugstināt komercdarbības aktivitāti Rēzeknes pilsētā, sniedzot līdzfinansējuma atbalstu komercdarbības uzsākšanai, nostiprināšanai un attīstībai, veicinot jaunu produktu, pakalpojumu un inovāciju realizēšanu.

Līdzfinansējuma piešķiršanai var izvirzīt projektus, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu;
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm;
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu;
  • ražošanas nozares attīstības veicināšanu;
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Rēzeknes pilsētas dome ar līdzfinansējumu atbilstoši konkursa noteikumiem atbalstīs gan jaunu uzņēmumu dibināšanas idejas, gan esošu uzņēmumu attīstības veicināšanas pasākumus Rēzeknes pilsētā, sekmējot darbavietu radīšanu, bezdarba samazināšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu.

Līdzfinansējuma saņēmējam atbalstītais projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Rēzeknes pilsētas domi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Atbalstītajam projektam Rēzeknes pilsētas dome piešķirs līdzfinansējumu līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta, bet ne vairāk kā 5000 eiro. Kopumā uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursam un mārketinga aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursam paredzēts Domes atbalsts no Attīstības fonda līdzekļiem 30 000 eiro apmērā.

Konkursam pieteiktos projektus vērtēs Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija, kas 20 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām izvirzīs priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem domes deputātiem, kas tad arī pieņems galīgo lēmumu.

Uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Atskaite

Apliecinājums

Uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaite un apliecinājums pielikumā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāju Kristu Freibergu pa tālruni 646 07635 vai rakstot: krista.freiberga@rezekne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Aizupiete, sanita.aizupiete@rezekne.lv