Rēzekne izsludina pieteikšanos Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursam 2020

Foto: Aleksandrs Lebeds

Rēzeknes pilsētas dome izsludina ikgadējo pieteikšanos Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam, ko organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un finansē Rēzeknes dome. Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam projektus var iesniegt līdz 2020. gada 10. februārim, to realizēšana jāieplāno laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 10. decembrim. 2020. gada mazo projektu konkursa prioritāte–tēma: “Rēzekne zaļā, Rēzekne, sirmā, / Celies uz augšu un skaistumā posies!” (Valentīna Širina).

Projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras un tūrisma attīstību un jaunrades procesu veidošanu Rēzeknē. Projektu konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, gan pilngadīgas un rīcībspējīgas fiziskas personas. Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija piešķir papildus punktus tiem projektiem, kuri atbilst gada prioritātei.

Atbilstoši nolikumam, finansējums tiks piešķirts līdz 50 % no iesniegtā projekta summas, līdz ar to piešķirtā līdzfinansējuma apjoms nedrīkst būt mazāks par EUR 220,00 vai nedrīkst būt lielāks par EUR 2850,00, jo kopējais budžets projektu konkursa atbalstam ir EUR 10 000. Sīkāk ar finansējuma piešķiršanas kārtību, atbalstāmajām izmaksām un izvērtēšanas kritērijiem var iepazīties nolikumā.

Projektu pieteikumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu: Pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, LV-4601 (349. kab.).

Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas pašvaldības aģentūrā “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” darba laikā, pilsētas mājas lapā rezekne.lv.

Nolikums 2020

Pieteikuma_vedlapa 2020

  1. gadā no iesniegtajiem 9 projektiem, konkursa komisija atbalstīja 5 projektus, 2018. gadā tika iesniegti 15 projekti, no tiem atbalstīja 8 projektus, 2017. gadā – saņemti 34 projekti, atbalstīti – 10 projekti.

Lai radošs gads projektu iesniedzējiem un realizētājiem!

Pielikumā konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas.

FOTO: 2019. gadā atbalstītais Mazais kultūras un tūrisma projekts “Dzīves krāsas”, ko Mākslas un mūzikas festivālā “SevenHills” realizēja Jolanta Leitāne un brīvprātīgo grupa. Foto: Aleksandrs Lebeds

Informāciju sagatavoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste, Tālr. 26106775