Remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska saņēma VARAM Atzinības rakstu

Latgales plānošanas reģions remigrācijas koordinatore Astrida Lescinska saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Atzinības rakstu par augstiem rezultātiem remigrācijas jomā!

2019. gads bija tiešām ražens! Tāpēc esam lepni par rezultātiem:

 apzinātas 1849 ģimenes,
 sagatavoti 889 individuālie piedāvājumi,
 atgriezušās 64 ģimenes (183) cilvēki,
 34 ģimenes izrāda interesi atgriezties tuvākajā nākotnē,
 veiktas remigrācijas sekmēšanas aktivitātes 21 pašvaldībā.

Protams, arī citas aktivitātes, kurām jūs sekojāt līdzi visa aizvadītā gada garumā mūsu sociālajos tīklos un atbalstījāt kā virtuāli, tā arī klātienē! Paldies!