Puncuļos realizēts rūpnieciskās infrastruktūras attīstības projekts

Lai palielinātu privāto investīciju apjomu un darbavietu skaitu Daugavpils novada pašvaldība veic ieguldījumus ražošanas attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Līdz šim Sventes pagasta Puncuļos esošā teritorija bija pamesta. Tā bija nepievilcīga nedz cilvēka skatam, nedz potenciālajiem investoriem. Taču 2019. gada laikā degradētā teritorija piedzīvoja būtiskas pārmaiņas.
Papildus ražošanas ēkām tika ierīkoti uzņēmējiem tik svarīgi infrastruktūras objekti kā elektroapgādes tīkls, ūdensapgāde un kanalizācija. Tāpat tika uzstādīta arī notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Tagad, pēc būvdarbu pabeigšanas, objektu tiek plānots piedāvāt uzņēmējiem.

2020.gada 9.janvārī noslēdzās projekts Sventes pagasta “Puncuļu” degradētās teritorijas revitalizācijai, kura ietvaros tika uzbūvētas ražošanas ēkas, kā arī noliktavas un ar to saistītā infrastruktūra, kas ļaus attīstīt ražošanu vai apstrādi.

  • Projekta nosaukums: ”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/036
  • Projekta pasūtītājs: Daugavpils novada dome
  • Būvuzņēmējs: SIA ”BORG”
  • Mērķis: Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Būvdarbu ietvaros uzbūvēja ražošanas ēkas, kā arī ierīkoja uzņēmējiem tik svarīgus infrastruktūras objektus kā elektroapgādes tīklu, ūdensapgādi, ka arī kanalizāciju. Tika uzstādīta arī notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Tagad, pēc būvdarbu pabeigšanas, objektu tiek plānots piedāvāt uzņēmējiem. Kā atzīmēja Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika, jau drīzumā tiks izsludināts nomas tiesību konkurss, un no potenciālā uzņēmēja tiek gaidītas investīcijas ražošanā, piemēram, iekārtās, taču galvenais, lai šajā objektā tiktu radītas jaunas darbavietas.

Projekts tiek realizēts sadarbojoties Daugavpils novada, Krāslavas novada un Daugavpils pilsētas pašvaldībām. 3 pašvaldību ietvaros tiks īstenoti 3 projekti, kā rezultātā ekonomiskajā apritē plānots atgriezt 5 degradētās teritorijas. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzīmēja, ka tā ir laba iespēja ne tikai attīstīt ražošanu, bet arī radīt produktu ar pievienoto vērtību, turklāt tiek sakārtota apkārtējā vide: ”Tas ir kopumā ieguvums Latgalei un valstij, jo jāskatās tādos griezumos. Bez šaubām summas ir ļoti lielas, tur tiek ieguldīti miljoni.”

Daugavpils novadā tiek attīstītas 2 degradētās teritorijas – Sventē un Luknā. Celtniecības darbi Sventes pagasta “Puncuļos” iesākās 2019.gada pavasarī, savukārt izmaksas sasniedza 1 194 387,31 EUR ar PVN. ERAF līdzfinansējums sastāda 802 171, 02 EUR. Jāatzīmē, ka īstenotajiem būvdarbiem tiek piemērota 5 gadu garantija pēc to pabeigšanas un pieņemšanas ekspluatācijā.

Ja Sventē būvē ražošanas ēkas, tad Luknā notika pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūve. Atjaunoto ceļu posmu tuvumā darbojas tādi komersanti kā AS “Latgales bekons”, kurš ir atvēris gaļas pārstrādes cehu Vīgantu ciemā un pamazām atjauno cūkkopības kompleksa darbību, kā arī izvietojas SIA Agraris, viens no lielākajiem graudu audzētājiem Daugavpils novadā.

Triju pašvaldību sadarbības projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2020. gada 10. decembrim.

Autors: Dainis Bitiņš

Avots: daugavpilsnovads.lv