Projekts Pure Water veiksmīgi turpina īstenot aktivitātes

Ūdens ir dzīvība, tas ir visur… Tas ir mūsu rīcībā un mēs to uzskatām par pašsaprotamu. Taču šis dārgais resurss ir ierobežots un to apdraud piesārņojums, izšķērdēšana, nepareiza apsaimniekošana. Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam LV-RU-003 projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) īstenošana paredz ne tikai dzeramā ūdens daudzuma un kvalitātes uzlabošanu, bet arī liek cilvēkiem saprast, cik svarīgi ir rūpīgi izmantot šo nenovērtējamo dzīvības avotu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

2020.gads Latgales plānošanas reģionam kā projekta Pure Water partnerim bija izaicinājumu pilns, jo Covid-19 pandēmijas dēļ, nācās pielāgoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem un tika pārcelti vairāki pasākumi, līdz ar to projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi tika pārlikti un meklēti risinājumi, kā varētu turpināt īstenot projekta aktivitātes. Atskatoties uz šī gada notikušiem projekta pasākumiem, neskatoties uz ierobežojumiem, nākas secināt, ka esam izdarījuši daudz un pavirzījušies tālu,  īstenojuši šādas aktivitātes, kas sadalītas projektā četrās grupās:

AP4 Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana

  • Augustā tika organizētas 4 dienu apmācības “Apmācības ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem” darbinieku kapacitātes stiprināšanai, kurās kopumā piedalījās 31 dalībnieki no 18 Latgales pašvaldībām.
  • Septembrī tika organizēts interaktīvais apmācību seminārs, kas aizstāja pieredzes apmaiņas braucienu pārstāvjiem no Pleskavas apgabala uz Latgali. Tajā piedalījās ūdenssaimniecību pakalpojumu speciālisti no Latgales reģiona un no Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Gorvodokanal” pārstāvji (vadošais projekta partneris), Pleskavas apgabala rajonu administrācijas pārstāvji, kuri ir atbildīgi par komunālajiem pakalpojumiem attiecīgo rajonu teritorijā, kopā pulcējot 19 dalībniekus.
  • Novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “SOLAVI” par “Interaktīvās multimediālās ekspozīcijas izveidi un uzstādīšanu” (iepirkuma id.Nr. LPR 2020/10). Rezultātā 2021.gada pavasarī tiks izveidota un uzstādīta interaktīvā multimediālā ekspozīcija “Ūdens” Daugavpils Inovāciju centrā un būs apskatāma ikvienam interesentam.

AP3 Infrastruktūras uzlabošana

Vadošais partneris Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums “Gorvodokanal” turpina veikt būvniecības darbus dzeramā ūdens avota no pazemes izbūvi, kas tika uzsākti 2019.gadā. “Neskatoties uz silto 2020.gada ziemu un augstajiem gruntsūdeņiem akas vietā, darbi tika veikti saskaņā ar diviem līgumiem, kuru ietvaros uz vietas tika uzlikti ūdensvadi un tika izurbti pēdējie divi urbumi,” stāsta vadošā partnera projekta vadītājs A. Alyabjevs. “Bet pavasarī un vasarā tika noslēgti vēl 2 līgumi par visu aku sakārtošanu un elektrības darbiem.” Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada vasarai.

AP2 Publicitāte un redzamība

  • Papildus regulārām publikācijām par projekta aktivitāšu gaitu LPR mājas lapas sadaļā Reģionālie projekti Pure water, septembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Postā Salabos” par informatīvā materiāla sagatavošanu – video rullīša un informatīvās infografikas izgatavošanu. Novembrī tika publicēts video rullītis par ūdeni, lai paaugstinātu iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par ūdens resursiem un to nozīmi cilvēku dzīvē. Video skatāms šeit: www.youtube.com/watch?v=hp1pXtZXO-A
  • Vadošais partneris ir izstrādājis video par būvniecības gaitu Pleskavā. Video skatāms šeit: youtu.be/8CE9Tv0I3E8
  • TESIM pārstāvjiem projekts izraisīja interesi, tāpēc abi projekta partneri tika aicināti uz on-line interviju, kuras rezultātā tika izveidots raksts par projektu Pure Water. TESIM (tehniskais atbalsts ENI CBC programmu ieviešanai un pārvaldībai) ir tehniskās palīdzības projekts, kas sniedz atbalstu un norādījumus 15 ENI CBC programmām. Pure Water ir projekts vienā no šīm programmām. Links uz rakstu: tesim-enicbc.eu/stories/pure-tap-water-for-170-000-people-in-pskov/

AP1 Projekta vadība un koordinācija 

Tika organizētas 2 projekta darba grupas (PMU) izmantojot tiešsaites platformu Zoom. Partneri vienojās par projekta pagarināšanu, lai varētu īstenot aktivitātes, kurās paredzēta abu partneru dalība klātienē. Esam saņēmuši pozitīvus apstiprinājumus  par divu projekta periodu atskaitēm no vadošās iestādes (JTS).

Nākamajā noslēdzošajā projekta gadā paredzēt turpināt īstenot ieplānotās projekta aktivitātes, lielākās no tām- tiks rīkots festivāls ūdens resursu popularizēšanai Latgales reģionā un rīkota “Ūdens diena” Pleskavā.