Projekta LLI-402 “risk-free” partneri tikās Visaginā

2019.gada 17.decembrī Visaginā norisinājās otrā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) uzraudzības grupas tikšanās, kur ar projekta partneriem tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita līdz šim, kā arī izrunāti un apstiprināti nepieciešamie grozījumi projekta sekmīgai īstenošanai.

Visaginas pašvaldības administrācijas direktora vietniece Jūlija Svideniene tikšanās dalībniekiem pastāstīja par projekta partnera pieredzi projektu apguvē. Kā atzīt pašvaldības pārstāvji, tad šis projekts ir daudzveidīgs, šobrīd lielu atsaucību ir guvušas sporta aktivitātes, kas tika īstenotas jau no vasaras sākuma, kad 1.jūnijā Visaginā tika organizētas pludmales sporta spēles jauniešiem. Jaunieši joprojām atceras starptautisko ielu sporta festivālu – sacensības “Ghetto Games Daugavpilī!” jūlijā, kas viņiem palika atmiņā ne tikai ar daudzveidīgo sacensību klāstu, bet arī iegūto balvu dēļ. Lielu atsaucību guva arī treniņi kopā ar zināmiem sportistiem, kas pašvaldībā tika uzsākti 2019.gada vasarā. Projekta izskaņā – 2019.gada izskaņā un 2020.gada sākumā – pašvaldībā tiek uzstādīts nopirktais sporta āra inventārs, kas palīdzēs dažādot sporta nodarbības skolās.

Projekts LLI-402 “risk-free” sniedzis būtisku ilgtermiņa ieguldījumu sporta aktivitāšu attīstībai Visaginā un veicinājis sporta aktivitāšu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību reģiona bērniem un jauniešiem. Projekta īstenotāji arī cer, ka nākotnē tas mudinās bērnus un jauniešus iesaistīties sporta aktivitātēs vēl vairāk.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.