Preiļu jaunieši iesaistās pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU”

Preiļu novada pašvaldībā regulāri tiek veikts informatīvi izglītojošs darbs ar novada jauniešiem, lai informētu par biznesa uzsākšanas iespējām, iedrošinātu, dalītos ar uzņēmēju pieredzi un aicinātu jauniešu pārdomāt par savas biznesa idejas īstenošanu dzīvē.

Jau 8 gadu sadarbībā ar LPR Latgales uzņēmējdarbības centru Biznesa mēneša ietvaros tiek rīkots motivācijas pasākumu cikls “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU”. Pasākums notiek visā Latgalē, aptverot vidusskolas klašu audzēkņus. Vidusskolas posms ir tas laiks, kad  jaunietim nopietni jāsāk domāt par savas profesijas izvēli vai, iespējams- sava uzņēmuma izveidošanu. Šogad Preiļu novadā tika uzrunāti J.Eglīša PVĢ 11. klases skolēni, kuri ar interesi piedalījās erudīcijas spēlē, kurā tika pārbaudītas viņu zināšanas gan pašvaldībā, gan valstī notiekošajos ekonomiskajos procesos. LPR Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un uzņēmēja Marika Rudzīte Griķe runāja par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti un saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem, kā piemēram: Kāpēc vērts kļūt par uzņēmēju? Pamatnosacījumi un svarīgākie lēmumi, uzsākot uzņēmējdarbību. Uzņēmējs kā personība – vai es to spēju? Vai es būšu veiksmīgs uzņēmējs? Kā izvērtēt savu biznesa ideju – cik tā ir dzīvotspējīga? Kur meklēt finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai?

Par savu pieredzi veidot uzņēmumu stāstīja  J.Eglīša PVĢ absolvents un SIA Volmārcentrs valdes loceklis Jānis Sparāns. Viņa pieredze darboties patstāvīgi un pieņemt lēmumus īstenot savas idejas sākusies ģimenes uzņēmumā. Jānis iepazīstināja auditoriju ar  jaunākajiem izstrādājumiem- dažādām attīstošām spēlēm bērniem un pastāstīja  par savā uzņēmumā esošajiem pakalpojumiem.

Būt uzņēmējam nav viegli, bet – nepadoties brīžos, kad ilgstoši neiet. Savai idejai ir ļoti jātic un katra problēma ir jāatrisina, bet katrs šķērslis – jānovērš. Un tad arī veidosim tādu dzīvi, kādu paši vēlamies.

Pasākumos, kas jau ir notikuši  Daugavpilī un Daugavpils novadā, Rēzeknes novadā un Līvānos ar skolēniem zināšanās un pieredzē par biznesu dalījušies lektori, skaidrojot, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas, šo stāstus lieliski papildināja arī pieaicinātie viesi – uzņēmēji. Jauniešiem bijusi iespēja uzdot interesējošos jautājumus, kā arī pašiem, veicot praktiskus uzdevumus, iejusties uzņēmēju lomā un gūt praktisku pieredzi.

Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs aicina topošos un esošos uzņēmējus saņemt bezmaksas konsultācijas visā Latgales teritorijā, iepriekš sazinoties ar LUC speciālistiem!