Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV)  PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Konkursa kopējais budžets 2020. gadā ir 20 000 EUR.

Projekta konkursa nolikums un pielikumi pieejami www. preili.lv

Projektu iesniegšana no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 1. jūnijam

 Informācijai un konsultācijām zvanīt +371 26636243 vai rakstīt ineta.liepniece@preili.lv