Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī notiks sarunu cikla “Bērniem jāaug ģimenē” pasākumi

Latgales plānošanas reģions 2020. gada augustā Deinstitucionalizācijas projekta* ietvaros sadarbībā Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrību “Muna sāta”, turpinot aizsākto sarunu pēcpusdienu ciklu “Bērniem jāaug ģimenē”, aicina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz informatīvajiem pasākumiem Preiļos (19.08.2020.), Krāslavā (25.08.2020.) un Daugavpilī (26.08.2020.).

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene, kā par tādu kļūt, kā saņemt nepieciešamo atbalstu, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu pieredzi.

Informatīvo un motivējošo pasākumu vadīs speciālisti, kas ikdienā strādā ar bērnus uzņemošajām ģimenēm, un ģimenes, kuras savā aprūpē uzņēmušas bez vecāku gādības palikušus bērnus.

Ikvienu interesentu, kas vēlas piedalīties sarunu pēcpusdienā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu muna.sata@inbox.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 29800932 vai 29402899.

*- Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas reģions informē, ka laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2023.gada 31.decembrim realizēs Eiropas Sociālais fonda projektu Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Projekta aktivitātēm aicinām seko līdz:
– Latgales plānošanas reģiona interneta vietnē: www.lpr.gov.lv
– projekta FB kontā: www.facebook.com

Informācija ievietoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv