Poligona “Meža Mackeviči” attīstība pozitīvi ietekmēs visu Latgales reģionu

Daugavpils novadā, uzsākot poligona “Meža Mackeviči” attīstību, vietējiem iedzīvotājiem tiks radītas aptuveni 400 darba vietas ar vidējo algu 800-900 eiro pēc nodokļu nomaksas, tādējādi šis projekts radīs pozitīvu ietekmi uz visas Latgales attīstību, tā aizsardzības nozarei veltītajā diskusijā “Latgales Radio” uzsvēra Aizsardzības ministrijas un Daugavpils novada pašvaldības amatpersonas.

“Latgales Radio” rīkotajā diskusijā par “Meža Mackeviču poligona attīstību piedalījās  Aizsardzības ministra padomnieks nodrošinājuma reformas jautājumos Aivars Tiesnesis, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza.

A. Kucins pārraidē pauda, ka cilvēki ir maldināti, sakot, ka poligons tiek paplašināts, ne attīstīts. Līdz ar to, pirmajā apspriešanā daudzi cilvēki bijuši noskaņoti pret lokālplānojumu.

Priekšsēdētājs stāstīja, ka pēdējās nedēļās sabiedrības viedokļa veidošanā iesaistījusies arī “Latvijas krievu savienība”. Pēc tam arī novērots, ka Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju pastkastītes bijušas pilnas ar skrejlapām, aicinot cilvēkus teikt “nē” poligona paplašināšanai. Tāpat, kā priekšsēdētājs stāstīja, ar viena Daugavpils domes deputāta un viņa palīgu atbalstu vākti paraksti, kur iedzīvotājiem bijis jānorāda “esi par vai pret poligona paplašināšanu”. Šādi savākti 10 000 paraksti. “Iespējams, tas politiskā līmenī arī mākslīgi tika panākts,” teic A. Kucins

Šim apgalvojumam piekrīt arī A. Tiesnesis, sakot, ka viņa pārliecība esot, ka tas bijis politisks jautājums un esot ļoti būtiski, kā tas ticis noformulēts. “Par jautājumu, kas tika uzdots “Vai esi par poligona paplašināšanu”, arī es, kā reģiona iedzīvotājs parakstītos, ka esmu “pret”. Tur ir tīra politiskā spēlīte, kur iedzīvotājiem nospēlējuši biedējušu faktoru – ka tagad šaus. Kaut gan nav bijis neviens moments, ka būtu par šādām lietām jāuztraucas,” uzsver A. Tiesnesis.

“Protams, arī Aizsardzības ministrija ir atbildīga par to, ka sākotnēji netika pietiekami skaidrota poligona attīstības jautājuma būtība. Tagad esam rūpīgi strādājuši pie informatīvās bāzes, kur informēti ir gan pašvaldību vadītāji, gan arī deputāti un cilvēki. To darām arī ar mediju palīdzību, lai maksimāli kliedētu cilvēku bažas,” stāsta A Tiesnesis.

Viņš dalās, ka saņemti saprotami jautājumi, piemēram, tādi, kas skar ceļu infrastruktūru. A. Tiesnesis skaidro – ceļi tiks uzlaboti un, lai atvieglotu to noslogotību, tāpat tiks izbūvēti jauni ceļi. Šie ceļi tiks speciāli būvēti, lai pa tiem varētu braukt lielā tehnika, nodrošinot arī to, ka lauksaimnieki pa tiem varēs pārvietoties arī ar savu tehniku. Tas pats attiecas uz plānoto tiltu pār Līksnas upi. Šis tilts iedzīvotājiem vajadzīgs pat vairāk iedzīvotājiem, nekā armijai.

A. Tiesnesis uzsver, poligona “Meža Macekviči” attīstības projekts pozitīvi ietekmēs visas iesaistītās puses.

“Pirmkārt, poligons ir vajadzīgs valsts mērogā – tas sniegs valsts drošības un aizsardzības kvalitātes kāpinājumu. Otrkārt – infrastruktūras jautājuma sakārtošana vajadzīga pagastu vajadzībām. Tie ir ceļi, laukumi, pievedceļi, tilti, infrastruktūras un meža jautājumi. Nākamais – poligona attīstība uzreiz rada aptuveni 400 jaunas darbavietas, kas nāk ar vidējo algu – 800 līdz 900 eiro uz rokas. Tas ir ļoti svarīgi tieši vietējiem iedzīvotājiem. Savukārt ceturtais, kas ir pats galvenais jautājums, nerunājot par drošību, kas interesē arī rajona vadību – mēs attīsim civilmilitāro projektu. Tas nozīmē, ka armija iesaistās Daugavpils lidostas attīstībā. Ja tiek attīstīts poligons, attīstīsies lidlauks, attīstīsies darbavietas, uzņēmējdarbība un ekonomika. Poligona attīstība ir cieši saistīta ar visa novada attīstību kopumā,” stāsta A. Tiesnesis.

Darba vietas būs ne tikai karavīriem, jo ceļi būs jāuztur, karavīri būs jāēdina, pakalpojumi jāsniedz, minot kā piemēru Lūznavu, stāstot, ka arī tur, attīstot militāro objektu, izveidojušās 300 jaunas darba vietas.

A. Pabērza stāsta, ka arī Vaboles pagasta iedzīvotāji sākot izprast ieguvumus, kas nāks, attīstot poligonu. Tomēr solījumu par pieaugošām darba vietām, cilvēki vēl ar vien uztverot ar skepsi

“Iedzīvotāji šo darba vietu pieaugumu attiecina uz karavīriem. Tomēr uzticību vieš tas, ka pagājušajā nedēļā ar pārējo novada pagastu pārvalžu vadītājiem un Daugavpils novada vadību viesojāmies Ādažu bāzē, kur mums stāstīja, ka darba vietas tiek nodrošinātas arī daudzu citu profesiju pārstāvjiem, ne tikai karavīriem,” dalās A. Pabērza.

Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja uzsver, ka iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka tas nebūs rīt un, ka, pirmkārt, šī infrastruktūra ir jāattīsta, lai varētu saņemt ieguvumus, kurus nodrošinās poligona attīstība.

“Domāju, ka poligona attīstība nodrošinās pietiekami daudz darba vietas Latgalē kopumā. Kā piemēru var minēt to paši vizīti Ādažos. Mēs bijām arī pie latgaliešu puišiem, kuri tad gatavojās mācībām poligonā. Domājām, ka būs puiši no Daugavpils, bet izrādās, ka viņi bija no Latgales ziemeļu puses. Sapratām – lielai daļai karavīru, kuri nāk no Latgales, vairs nebūs jābrauc uz Ādažiem, lai trenētos. Viņi to varēs darīt tepat, “Meža Mackevičos”,” uzsver Daugavpils novada domes priekšsēdētājs.

A. Kucins norāda, ka pašlaik nav iespējams pateikt, vai lokālplānojums varētu tikt apstiprināts vai norādīts. Vispirms novada domei jāsagatavo atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kā to paredz likums. Tālākā lokālplānojuma jau ir atkarīga no novada domes deputātiem.

A. Tiesnesis gan uzsver –  visām pusēm sadarbojoties, tiks meklēti labākie risinājumi, rūpīgi pārrunājot gan pozitīvos, gan arī negatīvos faktorus.

“Liels ieguvums tieši attiecas uz Daugavpils lidostu. Pašā pēdējā lokālplānojuma apspriešanā, lai arī Vaboles pagasts ir absolūti tālu no Daugavpils lidostas, dažas ieinteresētas personas izteicās, ka tagad no poligona tiks šautas raķetes un būs apdraudēta Daugavpils lidosta. Bažām nav pamata – ar Aizsardzības ministriju izskatām Daugavpils lidostas attīstības iespējas,” stāsta A. Kucins.

A. Tiesnesis arī uzsver žogs ap poligonu paliks pašreizējā vietā, iežogojot 10 hektāru plašo teritoriju, kas ir drošības zona, savukārt ap pārējo, 2053 hektāru, teritoriju tas nav plānots. Viņš uzsver, ka militāro mācību grafiki tiek saskaņoti un mācību laikā nebūtu vēlams doties medībās vai sēņot, bet pēc tam vietējie iedzīvotāji droši to droši var darīt.

Tāpat, viņš arī norāda, ka līdz šim sadarbības prakse ar tādām pašvaldībām kā Skrundu vai Alūksni, kur atrodas citi Nacionālo bruņoto spēku poligoni, bijusi pozitīva un visus jautājumus izdevies atrisināt bez domstarpībām. “Šī ir mūsu kopīgā lieta, mums ir vajadzīga droša, stipra valsts un tā tāda var būt tikai ar stipru armiju,” uzsver A. Tiesnesis.