Piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi 115 sabiedrības pārstāvjiem

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2020. gada 30. oktobra lēmumu 115 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 52 personībām, Viestura ordenis – 9 personībām un Atzinības krusts – 54 personībām.

Augstākos Latvijas valsts apbalvojumus saņems cilvēki, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai, kuru pašaizliedzīgais profesionālais un sabiedriskais darbs un pilsoniskais veikums ir sekmējis mūsu Latvijas izaugsmes ceļu.

Izskatot pēc Ordeņu kapitula 2020. gada 29. aprīļa aicinājuma saņemtos ieteikumus personu apbalvošanai, ar Atzinības krustu apbalvoti veselības un ārlietu nozares darbinieki.

Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte norāda: “Ir liels gandarījums, ka Valsts prezidentam Egilam Levitam un Ordeņu kapitulam Latvijas Republikas dibināšanas 102. gadadienā ir iespēja pateikties un apbalvot cilvēkus, kuri ir darījuši visu iespējamo, lai sargātu mūsu veselību. Pašaizliedzīgi, netaupot sevi un nerēķinot darba stundas, veselības jomas darbinieki ir strādājuši, lai mūs pasargātu, lai ierobežotu pandēmijas izplatību valstī, lai palīdzētu tiem, kuri saslimuši. Tas prasa ne vien profesionālu, bet arī drosmīgu izvēli un rīcību, ar degsmi darot savu darbu. Ar nekad iepriekš nebijušu izaicinājumu sastapās Ārlietu ministrijas darbinieki, kad no dažādām pasaules malām bija jāpalīdz cilvēkiem atgriezties Latvijā. Tas prasīja izdomu, garas darba stundas un spēju pacietīgi iedziļināties katrā atsevišķā situācijā.”

Ar Ordeņu kapitula lēmumu apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi ar savu darbu Latvijas Tautas frontē stiprināja valstiskumu un sargāja Latvijas neatkarību 1991. gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā.

“Pirms 30 gadiem janvārī tauta devās uz barikādēm, lai aizstāvētu savas valsts atgūto neatkarību. Tā bija drosme stāties pretī milzīgam pārspēkam un apņēmība nosargāt savu brīvību. Augstākie valsts apbalvojumi ir pateicība Latvijas Tautas frontes cilvēkiem, kuri organizēja un koordinēja tautas nevardarbīgo pretestību,” uzsver S. Ēlerte.

Augstākie valsts apbalvojumi piešķirti arī latviešiem, kurus likteņgaitas aizvedušas ārpus Latvijas, bet kuri savu ar latviskajām vērtībām piepildīto mūžu un darbu veltījuši Latvijai un latvietības saglabāšanai svešumā, kā arī citu valstu pilsoņiem – Latvijas draugiem un atbalstītājiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu stiprinājuši Latvijas starpvalstu sadarbību un starptautisko atpazīstamību.

Par valsts apbalvojumu pasniegšanu Ordeņu kapituls lems pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām un noteikto ierobežojumu atcelšanas, paziņojot par to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls augsti novērtē ikvienas ārkārtējās situācijas pārvarēšanā iesaistītās personas pašaizliedzīgo profesionālo vai sabiedrisko devumu un aicina ieteikt personas valsts apbalvojumiem par sevišķiem nopelniem ārkārtējās situācijas pārvarēšanā, vēršoties ar ierosinājumu Ordeņu kapitulā.

Detalizēta informācija par augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību pieejama Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.

Latgales plānošanas reģiona administrācija sveic:

–  Ārstu, Viļānu slimnīcas valdes locekli, bijušo cilvēktiesību aizstāvības grupas “Helsinki–86” vadītāju Juri Galeriju Vidiņu ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un iecelšanu par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

– AS “Latvijas valsts meži” struktūras “Sēklas un stādi” Latgales sēklkopības iecirkņa sēklu plantāciju pārzini, mežkopi, Meža muzeja dibinātāju, vadītāju un gidi, grāmatu autori Annu Āzi un kultūras darbinieku, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktoru, biedrības “Upītes jauniešu folkloras kopa” vadītāju Andri Slišānu ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un iecelšanu par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem.

Preiļu novada politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” valdes priekšsēdētāju, sabiedrisko darbinieci un novadpētnieci Natāliju Rubīni, bijušo ilggadējo Daugavpils 12. vidusskolas un Daugavpils novada Špoģu vidusskolas mājturības skolotāju Teklu Voiteku  un bijušo ilggadējo Rēzeknes novada Maltas Mūzikas skolas direktoru, diriģentu Vladislavu Štekelu ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un iecelšanu par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem.
– Bijušo Bauskas rajona milicijas nodaļas priekšnieku, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociēto profesoru Dr. iur. Aleksandru Matvejevu ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un iecelšanu par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem.

Baltinavas novada Baltinavas pagasta lauksaimnieku, zemnieku saimniecību “Amatnieki” un “Riekstiņi” vadītāju Guntaru Bartkeviču, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas direktori Anitu Ludboržu, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktoru, fizikas, inženierzinību skolotāju Dr. paed. Jāni Poplavski un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāju Veroniku Dunduri ar Atzinības krusta piešķiršanu un iecelšanu par Atzinības krusta komandieriem.

-Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļas vadītāja vietnieku Janu Kevišu-Petuško ar Atzinības krusta piešķiršanu un iecelšanu par Atzinības krusta virsnieku.