Piesakies vasaras nometnei bērniem un jauniešiem “Esi drošs un atbildīgs”

Viļānu novada pašvaldības projekta Nr.LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” ietvaros, no 20.07.2020. līdz 24.07.2020. dabas draugu radošās pētniecības centrā “Dadzis” organizē vasaras nometni bērniem un jauniešiem “Esi drošs un atbildīgs”.

Laiks: 9:00-16:00

Dalībnieku skaits: 15

Dalībnieku vecums: 11+

Nodarbību tematika:

  • Atkritumi, atkritumu šķirošana, tematiskās darbnīcas, ieteikumi/rekomendāciju izstrāde klasesbiedriem;
  • Ūdens resursi, ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apmeklējums, rekomendācijas pašvaldības iestādēm un novada iedzīvotājiem;
  • Pārtika, pārtikas atkritumi kopējā atkritumu plūsmā;

Iekļauta:

  • Rīta rosme;
  • Ēdināšana (vēlās brokastis, pusdienas, launags).

Nometne ir bezmaksas, prioritāte Viļānu novadā deklarētajiem skolēniem un jauniešiem.

Pieteikties nometnei pie nometnes organizatores – Lāsma Malta t.26177797

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja: Lāsma Malta, Nometnes organizatore