Piektais treniņu cikls jauniešiem ar Kasparu Zlidni

2020.gada 28.janvārī Balvos norisināsies Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar grupas “Gain Fast” solistu un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesi Kasparu Zlidni.

Kā atzīst K.Zlidnis: “Fiziskās aktivitātes norūda ķermeni un garu, iemāca drosmi un mērķtiecību. Caur grūtībām un sevis pārvarēšanu mēs apzināmies un paplašinām savas fiziskās un prāta robežas, lai ikdienā ar visu savu augstāko potenciālu varētu pildīt savus primāros pienākumus gan ģimenē, gan darbā, palīdzot un atbalstot fiziski un garā vājākos.” K.Zlidnis dalīsies savā pieredzē, kāpēc pievērsies ielu vingrošanai, kas uz to pamudināja, kā arī kopā ar skolēniem veiks dažādus vingrinājumus vispārējai fiziskai attīstībai.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu, Balvu Valsts ģimnāziju un Balvu pamatskolu organizēs 4 pasākumus ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 12 pasākumi 4 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!