Piektais darbības gads aizritējis ar jauniem projektiem, attīstību un aktīvu apmeklētāju plūsmu

2020. gads ir Rēzeknes novada atjaunotās kultūrvēsturiskā mantojuma pērles – Lūznavas muižas – piektais pilnais aktīvās darbības gads, kas, neskatoties uz globālo situāciju, pagāja, radoši strādājot un vairojot izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma un tā potenciāla izmatošanas sociālo un ekonomisko nozīmīgumu.

Ja agrāk cilvēka dzīves kvalitāti raksturoja galvenokārt ar materiālās labklājības līmeni, mūsdienās kvalitātes mērīšanā būtisks faktors ir kultūrai un ar to saistītajai ietekmei uz cilvēka identitāti, labsajūtu, pašrealizāciju, kopības sajūtu, jēgpilnu eksistenci, fizisko un emocionālo veselības stāvokli, labklājību utt. Lūznavas muiža piecu gadu nogrieznī ir sekmīgi atradusi savu vietu gan plašajā Latgales reģiona un visas Latvijas kultūras piedāvājumā kā lieliska kamerkoncertu un vasaras festivālu kultūrvieta, gan arī sociāli atbildīgā ekonomiskajā attīstībā kā kopradei, iekļaujošai sabiedrībai, sociālajai uzņēmējdarbībai un tūrismam draudzīgas vides veidotāja.

Muižā notiek gan tradicionālās un laikmetīgās mākslas izstādes, dažādu žanru kamermūzikas koncerti, gan latgaliešu un latviešu kultūru un valodu, literatūru popularizējoši pasākumi, lasījumi, diskusijas un sarunas, kā arī ir iespēja kļūt par mākslas un arī biznesa ideju līdzradītāju. Te pulcējas brīvprātīgie jaunieši, studenti un apgūst kultūras jomas darba prasmes, te norit izglītojoši semināri un forumi kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā, tūrisma, atbildīgas uzņēmējdarbības un inovatīvu ideju  attīstībā. Te top gan jaunas idejas, gan to vizualizācijas jeb pirmais „solis” uz īstenošanu, kā piemēram, sociālo uzņēmēju „Mājvieta” sadarbībā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju ir ieguvusi reālas aprises un pārtapusi diplomprojektā.

Ja salīdzina 2020. gada tendences ar iepriekšējiem muižas darbības gadiem, tad jāsecina, ka šis ir bijis Latgales apceļotāju un individuālā tūrisma uzplaukuma brīdis – ģimenes ar bērniem, radi, draugi, kolēģi mazākos un lielākos pulkos devās izzināt Latviju, aktīvi iegriežoties arī Lūznavas muižā. Muižu apmeklēja gandrīz 12 000 viesu, arī organizēto ekskursiju grupas (126), tajā skaitā skolēnu klases, kas iepazina kultūras mantojumu un līdzdarbojās dažādās meistarklasēs un meistardarbnīcās.

Atskatoties uz 2020. gadu, muižā koncertus snieguši gan Latvijas mūziķi: dziesminieks Goran Gora, Trio Tresensus un dzejnieks Rihards Ošenieks, ģitārists Gints Smukais un citi, gan ārvalstu mūziķi: vijolnieks Jevgēnijs Čepoveckis un Austrijā bāzētais ansamblis „Oberton String Octet”, baroka čelliste Ilze Grudule un elektroniskās mūzikas duets „Blue Divided by Blue“ (Šveice): Vincent Flückiger & Fred Chappuis (notika tiešsaistē), franču mūziķi – saksofonists Emils Parisjēns un pianists Roberto Negro un citi.

Vasaras vidū Lūznavas muižā tradicionāli jau piekto reizi bija jānotiek mākslu un garšu festivālam Mākslas pikniks”, taču, ievērojot pasaulē valdošās pandēmijas drošības un piesardzības nosacījumus, festivāla formāts šogad tika mainīts un ikviens tika aicināts radīt un baudīt piknikus muižas parkā visas vasaras ilgumā, kā arī apmeklēt atsevišķus sitaminstrumentu ansambļa „Perpetuum Ritmico”, grupas „Riga Reggae” un grupas „Melo-M” koncertus.

Vasaras nogalē jau otro reizi notiks Baltijas džeza festivāls Škiuņa džezs”, kurā tradicionāli notika meistarklases topošajiem mūziķiem vadošo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas džeza mūziķu vadībā, kā arī seši koncerti: festivāla meistarklašu ansambļu koncerts, džeza dueta „Deniss Paškevičs & Arkādijs Gotesmans duo”, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas bigbends un soliste (vokāls) Diāna Pīrāgs, Lietuvas-Latvijas mūziķu kopprojekts „Trombomania”, Siim Aimla band (Igaunija), kā arī noslēguma koncertā Rēzeknes bigbenda un solistu-festivāla meistarklašu pasniedzēju kopīga koncertprogramma.

Foto: Māris Justs

Gada garumā dažādās izstādēs bija skatāmi latviešu mākslinieku – Jolantas Ābeles, Unas Guras, Jūlijas Šilovas, Baibas Feoktistovas, Jāņa Igoveņa, Ilzes Laizānes, Vitas Lukstiņas, Gundegas Strautmanes – darbi, muiža aicināja arī uz lietuviešu mākslinieka Jonasa Butkeviča darbu izstādi, kā arī ievērojama amerikāņu fotogrāfa un rakstnieka Gordona F. Sandera retrospektīva fotoizstāde „My America 2”, kas kļuva iespējama ar Amerikas vēstniecības Latvijā atbalstu un komiksu izstādi „Rīgas mīti”, sadarbojoties ar Gētes Institūtu Rīgā un komiksu žurnālu „kuš!”

Pavasarī Lūznavas muižas „Kulturys škiunī” tika iekārtota astoņu Latgales podnieku jaunāko darbu izstāde „Pūdu pavasars”. Savus keramikas darbus izstādē Lūznavā atrādīja Aivars un Vēsma Ušpeļi (Malny Wylky), Valdis un Olga Pauliņi, Raivo Andersons, Aleksandrs Visockis, Edvīns Vincevičs, Viktors Pankovs, Anatolijs Vituškins un Viola Bīriņa. Līdz ar izstādi „Pūdu pavasars” uz Lūznavas muižas kompleksā esošās vecās skolas ēkas sienas pie 2018. gadā atklātā Lūznavas muižas cepļa tapa grafiti sienas zīmējums „Pūdi”, kuru veidoja hiphopa apvienības „Ausmeņa Records” dalībnieks DJ Valns. Savukārt rudenī „Kulturys škiuņs” uzņēma  40. Latgales Podnieku dienu „Latgales podnieku dienu 2020” izstādi, kurā bija apskatāmi 34 keramikas meistaru darbi un metālkalēja Jāņa Ļubkas metālkalumi.

Svarīgs ir Lūznavas muižas darbs projektu veidošanā un īstenošanā (gadā vidēji 10 projekti), lai veicinātu profesionālu kultūras norišu organizēšanu, muižas kompleksa un apkārtējo sociāli ekonomisko attīstību kopumā.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu (VKKF) 2020. gadā tika realizēti 5 projekti: restaurēts 1901. gadā Jozefa Tresselta klavieru fabrikā Rīgā jūgendstilā veidots pianīns, realizēti divi muzikālie projekti – kamermūzikas koncertu cikls „Latvija – Pasaule – Latvija” un otrā Baltijas džeza festivāla aktivitātes, notikušas literārās sarunas ar Inesi Zanderi un Svenu Kuzminu projektā „Literārās sarunas Lūznavas muižā”, saņemts finansējums tradicionālās kultūras nozares jomā nu jau par tradīciju kļuvušās „Kadriļu balles” organizēšanai. Kā arī VKKF Latgales kultūras programmā saņemts finansiāls atbalsts Lūznavas muižas „Mākslas piknikam”. Rēzeknes novada Radošo darbu finansēšanas projektu konkursā atbalstīta Vēsmas Ušpeles radošās rezidences norise un tautas deju melodiju aranžējumu radīšana Lūznavas muižas kadriļu deju grupas darbības nodrošināšanai. Kopumā kultūras aktivitāšu nodrošināšanai  2020. gadā tika piesaistīti 16 400 eiro.

Sadarbībā ar biedrību „ESTO” un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) ES programmā „Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām”” 2020. gadā tika uzsākts sadarbības projekts, kurā bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanas nodrošināšanai, veicinot  iekļaušanos sabiedrībā, izveidota un divu gadu garumā nodrošināta  jauna darbavieta – klientu apkalpošanas operators.

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, Lūznavas pagastā 2020. gadā tiek īstenoti divi projekti: noslēgumam tuvojas projekts kultūrvēstures objekta Lūznavas muižas un dabas objekta Lūznavas muižas parka sakārtošanai, pieejamības uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai. Projekta aktivitātes tuvojas noslēgumam, tajā notiek pēdējā objekta divu laipu ar terasi uzstādīšana Lūznavas muižas parka dīķos, tāpat uzstādīti velo statīvi, iekārtotas piknika vietas gan pie muižas, gan Lūznavas pagasta publiskajās peldvietās, iegādātas teltis un gaismekļi muižas vides pieejamības nodrošināšanai un estētiskajam baudījumam, projekta finansējums ir 29 358 eiro, bet gada pirmajā ceturksnī tika īstenots otrs projekts – „Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai”, kurā tika izgatavota astoņu vīriešu un astoņu sieviešu jūgendstila tērpu kolekcija Lūznavas muižas Kadriļu deju grupai, kas veicināja ar Lūznavas muižas vēsturi saistīto notikumu un tradīciju popularizēšanu pasākumos, muižas arhitektūras, modes, stila un vides kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu kopumā, projekta finansējums ir 4 998 eiro.

Lūznavas muiža kā Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs un sadarbības partneris ir iesaistījusies Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „630 verstis pilnas sajūtām“ īstenošanā, kura rezultātā tiks radīts jauns tūrisma piedāvājums no Krāslavas līdz Alūksnei, sajūtu ceļam ievijoties arī Lūznavas muižā, Latvijā, un tālāk turpinoties Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā. Minētajā projektā šogad ir iegādāti sikspārņu ultraskaņas detektori, kurus nu ikvienam interesentam, kā arī nakts ekskursiju gidam ir iespēja izzināt un sākt izmantot, praktiski iepazīstot sikspārņus dabā Lūznavas muižas kompleksā.

Otrs Latvijas-Krievijas pārrobežu projekts „Sekojot inženiertehniskajām idejām” palīdzēs  iepazīt kādreizējā muižas īpašnieka – lietuviešu izcelsmes poļu muižnieka Staņislava Kerbedza (1810–1899) inženiertehnisko ideju attīstību dzelzceļa un tiltu būvē, kā arī piedāvās jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā).

Sadarbībai un komunikācijai ir izšķiroša nozīme ikviena darba īstenošanā, tāpēc priecājamies, ka Lūznavas muižas sadarbības partneru vidū ir 63 mazi un lieli uzņēmēji. Lūznavas muiža ir kļuvusi par sociālās uzņēmējdarbības vēstnesi Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, rīkojot vairākus iedvesmas seminārus, forumu un aicinājusi uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Lūznavas muiža līdzdarbojas projektā „Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia” (īsteno Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council Latvia), kur Rēzeknes novads meklē labākos risinājumus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot sadarbību, attīstības platformas, ieviešot ilgtermiņa atbalsta aktivitātes un instrumentus, piemēram, projektu konkursos piešķirot papildu iespējas sociāli atbildīgiem uzņēmējiem, nododot telpas bezatlīdzības lietošanā, iegādājoties prezentmateriālus/suvenīrpreces/dāvanas vai sociālos pakalpojumus no tiem.

Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar vietējo kopienu, tāpēc ļoti augstu vērtējam tās iesaisti muižas darbībā, vai tā būtu līdzdarbošanās kultūras aktivitātēs, kopīga dekorāciju veidošana, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona palīdzība muižas vēsturiskā parka sakopšanā vai arī kopīga piederības sajūta šai kultūrvēsturiskajai vietai.

Priecājamies, ka vietējie iedzīvotāji papildina arī muižas vēstures izziņu, tā, piemēram, Maltas iedzīvotāja Sandra Štekele (dz. Bikoviča) atnesa muižai vērtīgu dāvinājumu, domājams – 20. gs. sākuma Lūznavas muižkundzes Eugēnijas Kerbedzas veļas kreklu, kuru eksponēsim kā smalku jūgendstila apģērba paraugu. Aicinām visus izšķirstīt savu dzimtu albūmus, varbūt tur atrodas muižā vai tās apkārtnē senatnē tapušas fotogrāfijas, varbūt ir kāds  atmiņu stāsts vai saimniecībā palicis seno muižas laiku priekšmets vai liecība, ko var atnest apskatei un zināšanai.

2020. gada izskaņā, kad vairums sabiedrisko iestāžu slēgtas, spilgtāk kā jebkad iezīmējas kultūrvēstures vietu nozīme sabiedrībā – tās apliecina savu vērtību, jo kopīgiem spēkiem uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti, stiprina piederības sajūtu un ilgtermiņā nes pozitīvu sociāli ekonomisko ietekmi. Tāpēc, lūdzot būt maksimāli atbildīgiem un ievērojot pulcēšanas ierobežojumus (viena mājsaimniecība vai individuāli apmeklētāji), gaidīsim viesus gan parkā, gan muižā, kur priecīgākam prātam sarūpētas ziemīgas svētku noskaņas, ierīkota Ziemassvētku viesistaba, apskatāmas izstādes. Muiža atvērta apmeklētājiem ierastajā darbalaikā – katru dienu no 9.00 līdz 16.00 (izņemot pirmdienas un svētku dienas, bet pirmdien, 28. decembrī, arī būsim vaļā).

Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece