Pieejams grants energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrādei

ALTUM grants energoefektivitātes uzlabošanai

ALTUM jau vairāk kā gadu uzņēmumiem piedāvā finansējumu ar energoefektivitāti saistītu projektu realizācijai.

Šis finansējums ir pieejams arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Aizdevumu piešķiršanas laikā ir secināts, ka uzņēmumos bieži vien nav pieejamas pietiekamas inženiertehniskās zināšanas, lai kvalitatīvi izvērtētu investīciju projektus.

Lai to risinātu, valsts finanšu institūcija ALTUM ir piesaistījusi gandrīz miljons eiro Eiropas Investīciju bankas līdzekļu.

Līdzekļi granta veidā ir pieejami kapitālsabiedrībām, lai:

 • Izstrādātu uzņēmumu energoauditus, veiktu ēku energosertifikāciju,
 • Izstrādātu tehniski ekonomiskos pamatojumus projektiem;
  • Esošās situācijas izpēti, izejas datu un statistikas datu analīze;
  • Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvu noteikšana;
  • Alternatīvu inženiertehnisko risinājumu analīze un tehnisko risinājumu analīze;
  • Alternatīvu apraksts – projekta definīcija, mērķi, ieguvumi, projekta ietekme uz vidi;
  • Projektu/pasākumu finanšu un ekonomiskā analīze;
 • Sagatavotu darba uzdevumus projektu izstrādei, laika grafikus un kontroltāmes plānotajām aktivitātēm;
 • Veiktu ar energoefektivitāti saistītu mērījumu veikšanu – termogrāfijas, gaisa caurlaidības tests (blower door), rūpnieciskos auditus.

Grantu var izmantot, lai veiktu darbus, kas nepieciešami ESKO kompāniju piesaistei – sākotnējais energoaudits, nepieciešamo investīciju aprēķins, citi ar ESKO modeli saistīti dokumenti un izpētes.

Granta saņemšanas nosacījumi:

 • ALTUM organizē energoaudita darba uzdevuma izstrādi un speciālistu piesaisti;
 • Klients ar avansa maksājumu sedz 15% no kopējām speciālistu izmaksām, 85% sedz ALTUM;

Granta saņemšanas process ir vienkāršs:

 • uzņēmums piesakās grantam, iesniedzot divas anketas;
 • ALTUM izstrādā un saskaņo darba uzdevumu un apzina projekta izmaksas (~ 2 nedēļas);
 • Ja izmaksas ir pieņemamas, uzņēmums paraksta līgumu ar ALTUM (~ 1 nedēļa);
 • ALTUM pārbauda auditu, un tā rezultātus sniedz uzņēmumam (~ 8 nedēļas);
 • Vienu reizi līdz 2021. gada nogalei ir jāziņo ALTUM par veiktajām investīcijām infrastruktūrā.

Grantu programmai nav pieteikšanās termiņa, līdzekļi tiek piešķirti atbilstoši pieteikumu secībai.

Granta līdzekļi nav uzskatāmi par de minimis atbalstu.

Ar dzīvojamo fondu saistītiem projektiem ALTUM piedāvā atsevišķu grantu programmu.

ALTUM grants energoefektivitātes uzlabošanai

ALTUM ir pieejams grants viena miljona eiro apjomā energoefektivitātes auditu un ar to saistītu inženierkonsultāciju apmaksai.

Granta intensitāte ir 85%.

Speciālistu piesaisti, darbu uzdevumu, līgumu sagatavošanu un skaņošanu organizē ALTUM.

Grantu var izmantot, lai sagatavotu projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus, risinājumu shēmas, laika  grafikus un budžeta aprēķinus.

Sīkāk – www.altum.lv

 

Atbalstāmie darbības virzieni:

 • investīcijas centrālās apkures sistēmu atjaunošanā vai jaunu sistēmu izbūvē;
 • koģenerācijas risinājumu ieviešana;
 • atjaunojamo energoresursu (saules, vēja, biomasas) enerģijas avotu integrēšana uzņēmuma infrastruktūrā;
 • ēkas(u) ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošana un šo konstrukciju siltuma caurlaidības samazināšana;
 • HVAC (apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas) sistēmu efektivitātes uzlabošana;
 • apgaismojuma efektivitātes uzlabošana;
 • viedu energoresursu vadības sistēmu ierīkošana uzņēmumā;
 • tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana.

Finansējamās aktivitātes.

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde:

 • Esošās situācijas izpēti, izejas datu un statistikas datu analīze;
 • Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvu noteikšana;
 • Alternatīvu inženiertehnisko risinājumu analīze un tehnisko risinājumu analīze;
 • Alternatīvu apraksts – projekta definīcija, mērķi, ieguvumi, institucionālie un organizatoriskie aspekti, realizācijas laika grafiks, projekta ietekme uz vidi;
 • Projektu/pasākumu finanšu un ekonomiskā analīze, kas ietver – paredzamās investīciju noteikšanu, ekspluatācijas izmaksu analīzi, iespējamos finansēšanas avotu analīzi, projekta naudas plūsmu un finanšu rādītāju aprakstu:
  • NVP (Pašreizējā neto vērtība);
  • IRR (iekšējās atdeves koeficients);
 • Alternatīvas izvēle un pamatojums.

Energoaudits, priekšizpēte:

 • Nepieciešamo mērījumu veikšana;
 • Ēku energoaudits;
 • rūpnieciskais energoaudits:
  • energoietilpīgu procesu un sistēmu analīze;
  • enerģijas ražošanas iekārtu analīze;
  • termogrāfijas mērījumi;
  • rekomendācijas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem;
 • galveno konstruktīvo (ēkas) vai tehnoloģisko (iekārtas) risinājumu noteikšana;
  • centrālapkures, HVAC sistēmas izvietojums, tīklu novietojums;
  • tehnoloģiskais plānojums, piemēram, apkures sistēmas rekonstrukcijai;
  • dažādu variantu analīze, izmaksu/ieguvumu salīdzināšana;
 • projektēšanas un būvniecības budžeta sagatavošana;
 • projekta realizācijas laika grafika sagatavošana;
 • blower-door test.