Studēt gribētājiem pieejamas apmaksātas prakses iespējas Austrijā

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (EU Agency for Fundamental Rights, FRA) Vīnē, Austrijā, ir izsludinājusi pieteikšanos apmaksātai 10 mēnešu ilgai praksei (vismaz bakalaura grāda) ieguvušajiem universitātes/augstākās izglītības iestādes absolventiem. Interesenti aicināti pieteikties tikai uz 1 no 6 nodaļām. Ja piesakās uz vairākām nodaļām – šie pieteikumi tiks automātiski noraidīti. Prakses pieteikuma gala termiņš: š.g. 8.maijs plkst. 12:00 (Latvijas) jeb 13:00 (Austrijas laiks). FRA atlasīto praktikantu prakses sākums ir š.g. 1.oktobris.

Vairāk par FRA piedāvātajām praksēm un to pieteikšanās nosacījumiem skatīt šeit:

Call for Applications for the Traineeship Programme 2020-2021: fra.europa.eu/en/vacancy/2020/call-applications-traineeship-programme-2020-2021

vai Call for Applications for the Roma Traineeship Programme 2020-2021

fra.europa.eu/en/vacancy/2020/call-applications-roma-traineeship-programme-2020-2021

Vairāk informācijas: Uldis Šalajevs, Office of the Director Director’s Office  European Union Agency for Fundamental Rights, Tālr.: 0043158030652