Pie Pildas pamatskolas top jauns bērnu rotaļu laukums

Mūsdienu tehnoloģiju attīstītajā un informācijas bagātākā pasaulē, bērni daudz vairāk nododas datorspēlēm, mobilajām aplikācijām, sociālajiem tīkliem un mazāk laika velta fiziskajām aktivitātēm dabā. Ļoti svarīgi ir radīt vietu bērnu atpūtai un rotaļām, dot iespēju maksimāli daudz uzturēties ārā, svaigā gaisā. Tāpēc 29.jūnijā tika uzsākti būvdarbi pie Ludzas novada Pildas pamatskolas, kur tiek veidots bērnu rotaļu laukums. Vecās konstrukcijas ir demontētas un uzsākti seguma izbūves darbi, nākamās nedēļas laikā tiks uzsākti konstrukciju uzstādīšanas darbi.

Esošais bērnu rotaļu laukums bija garlaicīgs, ar daļēji bojātām rotaļu iekārtām, metāla konstrukciju detaļas bija nolietojušās, līdz ar to nebija drošas, tās bija fiziski un morāli novecojušas un bojāja gan vizuālo izskatu, gan arī funkcionāli neatbilda mūsdienu prasībām. Lai risinātu šo problēmu, projekta ietvaros notiek jauna, moderna, bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīga, interesanta rotaļu laukuma izbūve.

Projekta īstenošanas laikā tiks nomainītas novecojošās metāla konstrukcijas un uzstādītas modernas bērnu vecumposmiem atbilstošas iekārtas.

Projekts Nr. Nr. 19-01-AL34-A019.2201/000004 “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas  sastāda 48 294,83 EUR, t.sk. publiskais finansējums EUR 43 465,35 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums 4 829,48 EUR.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu vadītāja

Ilona Mekša