Pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodota J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāle

Pirmdien, 30.martā, teju pēc pēc četrus gadus ilgiem celtniecības darbiem, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāle ir nodota ekspluatācijā. BVKB saskaņoja visus nepieciešamos dokumentus un uzreiz pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas – zālē atgriezīsies bērni, savā facebook kontā informē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Jau informējām, 2019.gada 10. oktobrī Būvniecības valsts kontroles birojs, piedaloties visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, pieņēma ekspluatācijā J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E. Būvdarbi objektā veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./18/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros. Ģenerālais būvuzņēmējs SIA “BORG” būvdarbus objektā paveica pirms līguma termiņa beigām. Autoruzraudzību objektā veica SIA “Lūsis V” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “INRI”. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku Marijas ielā 1E, Daugavpilī, ir nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, atjaunota apkures sistēma un uzstādīts LED apgaismojums.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 1 717 289.34, no tiem attiecināmās izmaksas ir 350 233.95 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 1 367 055.39 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 54.87 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 13.54 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums – 31.59 % no attiecināmajiem izdevumiem.

Ieskats ēkas vēsturē pirms darbu uzsākšanas 2016.gada 17.septembrī: