Par Daugavpils pilsētas mēru ievēlēts Igors Prelatovs

Pirmdien, 29. jūnijā, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauca Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi, kuras darba kārtībā tika izvirzīti 2 jautājumi: Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja un tā vietnieka ievēlēšana.

Pēc balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanas tika izvirzīta Domes priekšsēdētāja kandidatūra – Igors Prelatovs.

Pēc balsu saskaitīšanas ar 11 balsīm PAR vienīgais Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja amata kandidāts tika arī apstiprināts.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīta un apstiprināta Līvija Jankovska.

Kā galvenos darbības virzienus Domes priekšsēdētāja amatā Igors Prelatovs nosauca pilsētā iesākto ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmas attīstības projektu veiksmīgu pabeigšanu, investīciju piesaisti jaunu projektu īstenošanai, transporta un būvniecības infrastruktūras sakārtošanu, pilsētas labiekārtošanu un sociālās jomas attīstību. Īpaša uzmanība būs pievērsta skolu un bērnudārzu infrastruktūras uzlabošanai, sporta un rotaļu laukumu būvniecībai un rekreācijas zonu izveidei.

Igors Prelatovs dzimis 1986. gadā. 2010. gadā absolvēja Rīgas Tehnisko Universitāti, iegūstot profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju transporta būvē. Strādājis celtniecības nozarē Latvijā un Kanādā. No 2012. līdz 2017. gadam strādāja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē, vispirms par ceļu būvinženieri, pēc tam – par tehniskās nodaļas vadītāju. 2017. gadā ievēlēts par Daugavpils pilsētas domes deputātu. Līdz 2019. gada jūlijam bija Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, pēc tam – priekšsēdētāja vietnieks. Vadīja Domes Pilsētas saimniecības komiteju, Īpašuma komiteju, Mājokļu komiteju, Transporta komisiju, Pilsētbūvniecības un vides komisiju.

Strādājot Domē, pārraudzījis nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un attīstības, pilsētbūvniecības, transporta, ūdenssaimniecības, pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas, vides aizsardzības un citas sfēras.

Latgales plānošanas reģiona administrācija apsveic Igoru Prelatovu un Līviju Jankovsku ar ievēlēšanu amatos!