Palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai ārkārtējās situācijas laikā

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 12. marta ir palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai.

Par laikposmu, kad valstī Covid-19 izplatības dēļ ir izsludināta ārkārtējā situācija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksās pabalstu par bērnu līdz septiņu gadu vecumam – 161,25 eiro mēnesī, savukārt par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 193,50 eiro mēnesī.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru par periodu no 2020. gada 12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

To paredz grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai”. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā ceturtdien, 7. maijā.

Aizbildņiem, kuriem pabalsts jau ir piešķirts, iesniegums apmēra pārskatīšanai nav jāiesniedz!