Palīdzi izveidot pētījumu par sabiedrības, biznesa un NVO atbalstīšanas tendencēm

Aicinām NVO piedalīties aptaujā par saņemto atbalstu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai!

Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar *projekta partneriem, aicina Jūs piedalīties anonīmā aptaujā, ar kuras palīdzību vēlamies noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmumu sniegtā atbalsta lielumu un veidu organizācijas darbības stiprināšanai, īpaši norādot, vai/kā to ietekmējusi Covid-19 radītā krīze.

Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs izprast aktuālo situāciju sektorā, un rast ilgspējīgus risinājumus kā radīt labvēlīgu vidi, lai iedzīvotāji un biznesa sektors vairāk atbalstītu NVO.  Tā kā šāda anketēšana notiks arī Igaunijā un Zviedrijā, apkopotie dati ļaus arī izprast iedzīvotāju un biznesa sektora pārstāvju paradumu tendences un to atšķirības  šajās valstīs.

Esam izstrādājuši aptaujas anketas arī iedzīvotājiem, (skatīt šeit) un biznesa sektora pārstāvjiem (skatīt šeit) ar mērķi noskaidrot viņu attieksmi un paradumus pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā, kādi ir ērtākie atbalstīšanas veidi un kā atbalsta sniegšanu ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze. Tāpēc, lai gūtu visaptverošu aktuālo informāciju par sektora vajadzībām, aicinām arī Jūs dalīties ar šo informāciju un aptaujas anketām, lai tās sasniegtu pēc iespējas lielāku iespējamo respondentu skaitu.

*Aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) partneri: Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), NENO (Igaunija) un Giva Sverige (Zveidrija) un tiks veiktas visās iesaistītajās dalībvalstīs.