Notika DKP darba grupas sēde par atbalstu remigrācijai 2. daļa

Š.g. 26. maijā pl. 14.00 platformā WEBEX notika LR Ārlietu ministrijas organizētā DKP darba grupa Rīcības plāna darbam ar diasporu 2021.-2023. izstrādāšanai.

DKP ir panākta vienošanās par Rīcības plāna arhitektūru: tas ir  vienots starpnozaru plāns, kuru apstiprina Ministru kabinets un kurā  iekļaujamas visas plānotās diasporas politikas iniciatīvas 2021.-2023.gadiem. Par Rīcības plāna izstrādi ir atbildīgas valsts institūcijas, bet izpildē iesaistītas NVO. Lai dokumentu apstiprinātu, tas ir jāatbalsta visām iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Šīs darba grupas tēma bija “Atbalsts remigrācijai”. Diskusiju laikā tika aktualizēti jautājumi, kas diasporai ir primāri, izvērtējot iespēju atgriezties atpakaļ dzimtenē – dzīvesvietas deklarācija, e-pakalpojumi, granti u.c. pakalpojumi. Noslēgumā klātesošie vienojās par konkrētām rīcībām un plāniem darbam ar diasporu.