Noslēdzies radošais konkurss bērniem “LATVIJA manā sirdī!”

Ir noslēdzies Latgales plānošanas reģiona izsludinātais radošais konkurss bērniem “LATVIJA manā sirdī!”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnos patriotismu un veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi bija:

  • Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.
  • Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.
  • Veicināt sabiedrības vienotību, veidojot patriotisma garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Konkurss norisinājās no 28.oktobra līdz 30. novembrim. Tā ietvaros tika saņemti 122 radošie darbi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook lapā Es atgriežos Latgalē un nodoti publiskai balsošanai.

Rezultātu apkopojums:

Paldies visiem dalībniekiem par radošumu un piedalīšanos!

Organizatori sazināsies par  pateicību un balvu saņemšanu uzvarētājiem.

Pie tam, pateicības par dalību saņems katrs konkursa dalībnieks un pedagogi par ieguldīto darbu. Paredzētas arī veicināšanas balvas!

Tiekamies arī citos konkursos, paldies par dalību!