Noskaidroti Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums” saņēmēji

Lai pateiktos par īpašiem sasniegumiem kultūras nozarē, par nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūras nozares darbībā, kultūrvides saglabāšanā, pilnveidošanā, par sabiedrības līdzdalības veicināšanu, izpratnes par kultūras procesu, pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts un pašvaldības attīstības procesiem veidošanu 2019.gadā, 14.februārī Kubulu kultūras namā svinīgi tika godināti Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums” saņēmēji katrā no nominācijām.

Balvu nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” saņēma Maija Laicāne, par kuru vietējie iedzīvotāji saka: “Cilvēks – kultūra”, jo viņa rūpējas par pagasta pašdarbības kolektīviem, kuru ir ne mazums, godina pašdarbniekus apaļās jubilejās, viņas vadībā top saturīgi un kvalitatīvi pasākumi un gadskārtu svētki, izzinoši koncerti. Pasākumu vadīšanā iesaista jauniešus, nebaidās organizēt arī lielus koncertus, piemēram, R.Paula un Andra Bērziņa koncerts. Kubulu kultūras nams tagad ir arī mājvieta lielākajiem novada pasākumiem, un Maija, kā īsta nama saimniece, tos laipni ir uzņēmusi, piemēram, Gada balva izglītībā, Gada balva uzņēmējdarbībā, un citus.

Sakarā ar to, ka diviem pieteiktajiem projektiem bija vienāds vērtējums, balvu nominācijā „Gada projekts” saņēma gan Kubulu jauktā vokālā ansambļa jubilejas koncertuzvedums „Mistērija par sapni un mīlestību”, gan laikmetīgais Tilžas kopienas teātra iestudējums “Breinuma līpa”.

Konkursa nolikums paredz, ka žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt kādu papildus nomināciju, un tā šoreiz bija „Gada publikācija”, ko piešķīra Valentīnai Kašai par viņas grāmatu „Par Tevi, Latvija”, kas ir vērtīgs un apjomīgs atmiņu krājums, kurā autore ieguldījusi ļoti lielu darbu, lai apkoptu šīs atmiņas šīm un nākamajām paaudzēm.

Balvu nominācijā „Gada izstāde” saņēma izstāde, kura tapusi trīs gadu garumā – vasarās fotogrāfei viesojoties Balvu novadā un tuvākajā apkārtnē. Un tā ir neviena cita, kā Intas Rukas izstāde „Zem tām pašām debesīm”, kura bija skatāma Balvu Novada muzejā. Fotogrāfiju varoņi bija vietējie cilvēki – pieaugušie, bērni, sirmgalvji, politiķi un visdažādāko profesiju pārstāvji – katrs ar savu likteni un stāstu. Kā autore saka: “Mūsu vislielākā vērtība ir Latvijas cilvēki. Visi. Visdažādākie.” I.Rukas fotogrāfijās cilvēki attēloti uz tiem apkārt esošās vides un ainavas fona. Izstādē tika eksponēti vairāk kā 70 fotoportreti, un katrs izstādes apmeklētājs, vismaz kādā no fotogrāfijām, atpazina savus līdzgaitniekus.

Turpretim Balvu Tautas teātris, režisore Vaira Resne, saņēma balvu nominācijā „Gada amatiermākslas kolektīvs”. 2019.gadā ar A. Ostrovska izrādi “Sirds nav akmens”, kura bija sen lolots darbs gan režisorei Vairai Resnei, gan aktieriem, Balvu Tautas teātris piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2018” finālā Dailes teātrī un XIV Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē. Nacionālā kultūras centra Diplomus saņēma kostīmu māksliniecei Anita Šmite, bet Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinību par veiksmīgu lomas atveidojumu saņēma Astra Tjunīte.

Savukārt amatiermākslas kolektīvs, kas pēdējo divu gadu laikā ar savu darbību ir spējis sevi pierādīt, ir kļuvis atpazīstams Balvu novada iedzīvotājiem, kā arī popularizējis Balvu novada vārdu vietējā un nacionālā līmenī, un ar savu darbošanos ir palielinājis interesi un informētību par Balvu novada kultūras un kultūras mantojuma bagātību – Laimas lauku kapela – saņēma balvu nominācijā „Debija kultūrā”. Kapelu vada Inguna Žogota, un tā izveidota 2017.gada beigās, bet sevi spilgti pieteica 2018.gada sākumā, piedaloties Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē 2018.gada 17.februārī Viļānos, iegūstot II pakāpes diplomu, kas deva iespēju muzikantiem piedalīties 2018.gada Dziesmu un deju svētkos – Kapelu maratonā Vērmanes dārzā. 2019.gadā vasarā kapela izdot savu video klipu „Aizejot no tēva mājām”.

Par 2019.gada „Gada pasākumu pilsētā” tika atzīts koru un pūtēju orķestru svētki „Mirklis Balvos”, kas vērtējot un balsojot ieguva pārliecinošu žūrijas un iedzīvotāju atbalstu, bet par „Gada kultūras pasākumu pagastā” gan nebija tik viennozīmīgs žūrijas un iedzīvotāju viedoklis, kā rezultātā, apkopojot žūrijas vērtējumu un skatītāju balsojumu par labākajiem tika atzīti gan Kubulu pagasta svētki “Mūs šodien visus skola sauc”, kas norisinājās no 21.-22. jūnijam Stacijas pamatskolā un tās apkārtnē, gan pasākumu kopums no 17.līdz 22.jūnijam – Tilžas Kultūras namam 80.

Līdz 20.janvārim ikvienam bija iespēja pieteikt pretendentus Gada balvai kultūrā „Mūsu lepnums” kādā no nominācijām – „Gada cilvēks kultūrā”, Gada amatiermākslas kolektīvs”, „Gada izstāde”, „Gada projekts”, „Debija kultūrā” un „Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos”, bet nominācijas „Gada pasākums kultūrā” izvērtēšana norisinājās visu 2019. gadu, jo šos pasākumus pieteica paši organizatori, un īpaši izveidota konkursa komisija apmeklēja tos un vērtēja saskaņā ar nolikuma kritērijiem, piemēram, pasākuma idejiskā vērtība, organizatoriskā kvalitāte, publicitāte, dalībnieku piesaiste, profesionalitāte, vadītāji u.tml. Savukārt uzvarētājus noteica komisija un iedzīvotāji, jo 50% no rezultāta sastādīja iedzīvotāju balsojums un 50 % komisijas vērtējums.

Pasākuma laikā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstu Balvu Novada muzeja vecākajai speciālistei – vēsturniecei Rutai Akmentiņai par ieguldījumu Balvu novada un Ziemeļlatgales brīvības cīņu vēstures izpētē un ekspozīciju „Atmiņas par Sibīriju” un „Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai” sagatavošanā, un Balvu Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratorei Dacei Teilānei par ieguldījumu ekspozīciju „Atmiņas par Sibīriju” un „Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai” dizaina izstrādē un realizācijā.

Kubulu pagasta pārvaldes Pateicības rakstu saņēma Inga Čubare par radošu darbošanos Kubulu pagasta vokālajā ansamblī un sakarā ar dzīves jubileju.

Ar burvīgiem priekšnesumiem priecēja Rita Smuška, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēknes ar tērpu kolekciju „Balvu muižas prominences”, skolotāja Anita Matule-Bordāne, deju studija “Terpsihora”, vadītāja Līga Moroza-Ušacka, Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis, Krišjāņu pagasta vokālais ansamblis “Elija”, vadītāja Sintija Velme, un Balvu kultūras un atpūtas centra vokālais ansamblis „Razdoļje”, vadītāja Zoja Zaharova.