Norisinājās treniņi ar Anitu Pužuli Līvānos, Daugavpilī, Krāslavā un Preiļos

2020.gada 9. un 10.janvārī Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar izglītības iestādēm – Līvānu 1.vidusskolu, Daugavpils Centra vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju – noorganizēja kopīgus treniņus ar profesionālu atlēti, vairākkārtēju nacionāla un starptautiska mēroga turnīru uzvarētāju Anitu Pužuli. Divu dienu laikā tika aizvadīti 8 treniņi skolās, kur A.Pužule dalījās pieredzē, kā vislabāk veikt treniņus ārpus telpām aukstajā laikā.

A.Pužule parādīja dažādus iesildīšanās vingrinājumus, kā sagatavoties treniņam, kā arī atslidīšanās vingrinājumus, lai atslābinātu muskuļus pēc treniņa. Anita jau vairākus gadus strādā individuāli ar dažāda vecuma mērķa grupām, pārzinot katras specifiku.

Izsakām pateicību novada un pilsētas skolām, kā arī Līvānu Bērnu un jauniešu centram par atsaucību un iesaistīšanos! Līdz pat februāra sākumam Latgales reģionā norisināsies kopīgi treniņi ar reģionāla, Latvijas un starptautiskā līmenī zināmiem sportistiem un veselīga dzīvesveida aktīvistiem, mudinot jauniešus ikdienā būt fiziski aktīvākiem, arī aizdomājoties par savu ikdienas uzturu. Kopumā aktivitātēs ir plānots iesaistīt ap 960 Latgales reģiona bērnu un jauniešu.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.