Nodokļu brīvdienas uzņēmējiem mazinās apgrozāmo līdzekļu trūkumu un palīdzēs risināt piespiedu dīkstāvi

Ministru kabineta sēdē š.g. 17.martā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu piemērot nodokļu brīvdienas jeb nodokļa nomaksas atlikšanu līdz trīs gadiem bez kavējuma naudas aprēķina tiem uzņēmumiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā būs iesnieguši motivētu iesniegumu, pamatojot Covid-19 radīto ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību – apgrozījuma kritumu, piegādes ķēžu pārrāvumu, eksporta piegāžu pārrāvumu un ārkārtas situācijas tiešu radītu ietekmi.

Attiecīgi valdība uzdeva Finanšu ministrijai līdz š.g. 24.martam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” un saistītajos tiesību aktos, paredzot iespēju nodokļu maksātājam atlikt uz laiku līdz trim gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu finansiālo grūtību pārvarēšanai, kurus radījis COVID19.

Ārkārtējā situācija un ieviestie pastiprinātie drošības pasākumi sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu ietekmēs ikvienu Latvijas iedzīvotāju, uzņēmēju un ekonomiku kopumā. Ekonomikas ministrija prognozē ekonomikas sabremzēšanos ap vienu procentpunktu. Ja vīrusa izplatīšanās pasaulē būs ilgāka un plašāka, tad negatīvā ietekme uz Latvijas ekonomiku būs vēl lielāka un ekonomikai ir risks nonākt recesijā,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

Šobrīd un arī turpmāk vīrusa izplatības rezultātā galvenie Latvijas ekonomiku bremzējošie faktori būs pieprasījuma samazinājums eksporta noieta tirgos, kavējumi izejvielu piegāžu ķēdēs, sekas no iekšzemes pakalpojumu ierobežošanas, ierobežojumi starptautiskajā transportā un ceļotāju plūsmu samazinājums.

“Tikšanos laikā ar uzņēmējiem vairums uzņēmēju norādīja uz diviem problēmjautājumiem – apgrozāmo līdzekļu trūkumu, kā arī darbinieku noturēšanu un atlaišanu kritiskajās situācijās; to risināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavojusi vairākus priekšlikumus atbalsta pasākumiem uzņēmējiem. Valdības šodien pieņemtais lēmums mazinās uzņēmējiem apgrozāmo līdzekļu trūkumu, novērsīs iespējamos riskus, kas saistīti ar darba vietu samazinājumu vai piespiedu dīkstāvi, kā arī uzņēmējdarbības likvidāciju Covid-19 izraisīto seko rezultātā,” turpina R.Aleksejenko.

Šobrīd spēkā esošais regulējums atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” paredz iespēju komersantiem pēc to motivēta lūguma Valsts ieņēmumu dienestam pagarināt nodokļu nomaksu līdz pat 12 mēnešiem bez kavējuma naudas aprēķina un uz ilgāku termiņu ar kavējuma naudu.  Situācijā, kurā komersanti saskaras ar būtisku Covid-19 ietekmi – apgrozījuma kritumu, ieņēmu samazināšanos, atliktiem maksājumiem, piegāžu pārrāvumiem, u.tml., nepieciešams rast iespēju krīzes situācijā atlikt nodokļu nomaksu uz ilgāku periodu un bez kavējuma naudas piemērošanu, tādejādi ļaujot mīkstināt Covid-19 radītās sekas īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Vienlaikus valdībai vēl būs jālemj par jaunu finanšu instrumentu ieviešanu – paplašināt garantiju programmu un aizdevumu programmu, ieviest eksporta kredītu garantijas, kā arī veicināt kapitāla investīcijas. Tāpat Ekonomikas ministrija piedāvās atsevišķu nozaru darbiniekiem atbalstu apmācību organizēšanai līdz diviem mēnešiem, tādējādi saglabājot darba vietas. Tāpat svarīgi paredzēt atbalstu darbinieku pārkvalifikācijai, kā arī pārskatīt slimības lapu apmaksas kārtību.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, prese@em.gov.lv