Noderīga informācija eksportētājiem

Līdz 31.12.2020 atcelti ierobežojumi eksporta garantiju saņemšanai uz ES un atsevišķām OECD dalībvalstīm. Turpmāk eksporta garantijām uz attīstītajām valstīm var pieteikties arī lielie uzņēmumi neatkarīgi no eksporta apgrozījuma un valsts, uz kuru plānoti darījumi, bez papildus ierobežojumu noteikšanas. Pasargā biznesu pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējumam.

 • Par garantiju

  • Sedz pircēja un politiskos riskus

  • Sedz pircēja saistību garantētāja riskus – cita uzņēmuma vai pircēja bankas riskus
  • Kalpo kā papildu nodrošinājums arī pircēja bankas garantijas gadījumos, kad ir šaubas par bankas likviditāti
 • Nodrošinājums

  • 90% pircēja riskam
  • 95% politiskajam riskam
 • Termiņš

  • Maksimālais atliktā maksājuma termiņš – līdz 2 gadiem
  • Lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem – līdz 547 dienām
 • Apmērs

  • ALTUM atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. EUR
 • Izmaksas

  • Maksa par eksporta kredīta garantijas pakalpojumu ir garantijas prēmija
  • Eksporta kredīta garantijas prēmijas kalkulators

Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”