Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar tūrisma nozares profesionāļiem, reizi divos gados, aicina komersantus, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības un plānošanas reģionus pieteikt jaunos tūrisma objektus. Šogad konkursam pieteikti 33 objekti, no kuriem 11 tika izvirzīti otrajai kārtai.

Konkursa otrajā kārtā iekļuvušos tūrisma objektus vērtēs īpaši izveidota žūrija, bet līdz 8. novembrim savu vērtējumu par jaunajiem tūrisma objektiem aicināti sniegt arī iedzīvotāji. Balsojums tiks ņemts vērā izvēloties konkursa uzvarētāju.

Konkursam iesniegtie jaunie tūrisma objekti tiek vērtēti pēc to atbilstības ilgtspējīga un inovatīva tūrisma pamatprincipiem un eksportspējas. Tāpat tiek vērtēti tādi kritēji kā  konkrētā tūrisma objekta pievienotā vērtība, efektīvi izmantojot cilvēku zināšanas profesionalitāti un pieejamos resursus. Tiek analizēta arī tūrisma produkta atbilstība tūrisma produktam ar augstu tūristu līdzdalības pakāpi.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēt veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošina tūristu iesaisti un ir piemēroti ārvalstu tūristu vajadzībām, atbilstoši “Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.-2023. gadam” noteiktajām mērķauditorijām.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu no Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus valstīm.

Latgales plānošanas reģions aicina iedzīvotājus atbalstīt finālistu starpā vienīgo Latgales jauno tūrisma produktu “LOST IN LATGALE Kayaking” (FB  www.facebook.com/lostinlatgale/)!

Lai to izdarītu, jāieiet LIAA interneta vietnē www.liaa.gov.lv un jānobalso par jauno tūrisma produktu Nr.8!

Lai mums kopā izdodas!