No 17. augusta spēkā ir jaunie nosacījumi, kas jāievēro, apmeklējot dažādus pasākumus

No 17. augusta spēkā ir jaunie nosacījumi, kas jāievēro, apmeklējot dažādus pasākumus, dodoties ieturēt maltīti ārpus mājas un atrodoties jebkurā publiskā vietā. Turklāt pamatprincipi paliek nemainīgi: 2 metru distance no citiem un roku mazgāšana joprojām ir ļoti būtiska.
☝️ Vienlaikus palielinās katra paša atbildība – pirms apmeklē kādu pasākumu, izvērtē riskus savai un tuvinieku veselībai. Ierobežojumu ievērošana nav tikai pasākuma organizatora, bet arī tava atbildība.