Nākamajā gadā Daugavpils cietoksnī sāksies 7. bastiona atjaunošana

2021. gada janvārī Daugavpils cietoksnī, kura ansamblī jau pašlaik tiek īstenoti dažādi restaurācijas projekti, jāsākas 7. bastiona atjaunošanas darbiem trīs posmos. Tas kļuva iespējams tāpēc, ka Aglonas bazilika atteicās piedalīties programmā “Rītdienas Eiropas vērtības”, kā arī pateicoties pārrobežu sadarbības programmai ar Lietuvu, Krieviju un Baltkrieviju.

7. bastiona vaļņi ir visa Daugavpils cietokšņa vizītkarte, jo tieši tie ir vislabāk redzami, iebraucot pilsētā. Eskarpa sienu un citus bastiona elementus ir stipri skāris laika zobs, un tiem jau sen bija nepieciešama atjaunošana. Šis darbs tiks veikts kompleksi – tiks izlīdzināta ne tikai gājēju zona, bet arī citas vaļņa daļas, tostarp tiks atjaunots aparelis un eskarpa siena. Savukārt bastiona kazemātā tiks izvietoti keramikas atvērtie fondi – papildinājums Pētera Martinsona muzejam, kura izveide rit pilnā sparā. Kazemātos, kur tiks izvietoti mākslas priekšmeti, ierīkos ugunsdrošības sistēmu un videonovērošanu. Pēc restaurācijas šo objektu būs interesanti apmeklēt ne tikai skaistuma cienītājiem.

Bastiona atjaunošanas procesā tiks demontēti burti “ROTKO”, kurus plānots izjaukt, un tad aiz nocietinājumiem, netālu no ceļa braucamās daļas, izveidot jaunu līdzīgu objektu. Vaļņi kļūs ērtāki pastaigām, tostarp arī pateicoties atjaunotajam aparelim un papildu kāpnēm. Tas ļaus vadīt ekskursijas arī šajā Daugavpils cietokšņa daļā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.