Ministrs tikās ar jaunizveidotā Balvu novadā ietilpstošo pašvaldību vadītājiem, lai runātu par to, kā labāk īstenot un koordinēt pašvaldību apvienošanos un kā sekmīgi iesaistīt vietējos iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Tāpat ministrs informēja par plānoto valsts atbalstu, kas būs pieejams jaunizveidotā novada darbības uzsākšanai un citām aktualitātēm reformas kontekstā. Sarunas gaitā tika pārrunātas arī pašvaldības iespējas COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes mazināšanai reģionos, kas saistīti ar valsts aizdevumu programmu pašvaldībām un pieejamo Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu un pārrobežu projektu īstenošanu.  Ministrs tikās arī ar Viļakas novada deputātiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī apmeklēja vairākus pārrobežu projektu objektus.

Viļakas novada pašvaldība ir finansējuma saņēmēja divos 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros sadarbības projektos “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” (kopējais ERAF projekta finansējums 4 112 535,91 eiro)  un “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” (kopējais projekta ERAF finansējums 454 388,77 eiro), kuros vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Projektu ietvaros tiks sakārtota uzņēmējdarbības infrastruktūra (ēka, angārs, inženiertīkli), radot 87 darba vietas un piesaistot nefinanšu investīcijas 5,2 milj. eiro apmērā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Viļakas novada pašvaldība pieteikusi aizdevuma saņemšanai projektus – Alejas un Dīķa ielu remontdarbi Šķilbēnu pagastā, kā arī Viļakas pilsētas ielu, Medņevas un Šķilbēnu pagasta grants ceļu remontdarbi, kuru kopējais finansējums ir 319 681 eiro, tostarp aizdevuma apjoms – 239 760 eiro.

2020. gadā iedzīvotāju skaits jaunizveidotā Balvu novadā sasniedzis 19 195, tādējādi pēc iedzīvotāju skaita tas ir 34. lielākais novads 42 pašvaldību administratīvi teritoriālajā iedalījumā, savukārt kopējie budžeta ieņēmumi ir 33 920 010 eiro, tostarp dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 22%.

Papildu informācija: Agnese Vārpiņa, Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tālr. 67026478, e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv ,www.varam.gov.lv

Foto: www.facebook.com/vilakasnovadapasvaldiba