Mana izaugsmes iespēja – iedvesma jauniešiem

21. februārī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē ARPC «Zeimuļs» jau trešo reizi notika pasākums «Mana izaugsmes iespēja», kas jauniešiem vienuviet piedāvāja iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā, brīvprātīgo darbu, neformālo un interešu izglītību ar mērķi palīdzēt izvēlēties sev piemērotāko izaugsmes ceļu.

Pasākuma viesi bija Latvijas mācību iestādes, kas prezentēja jaunākās mācību programmas un dažādus kursus. Izglītības iestāžu stendos jauniešiem un visiem interesentiem bija iespēja sastapt gan pasniedzējus, gan audzēkņus un studentus, uzzināt, kādas mācību un studiju programmas piedāvā katra iestāde, kādi ir uzņemšanas nosacījumi un iegūstamā specialitāte, kā arī uzzināt par tālmācību, e-studijām.

Jau septīto gadu pēc kārtas pasākumā notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums «Iedvesmo Rēzekni», kas pulcēja jauniešus, viņu iedvesmotājus un virzītājspēkus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās un ieinteresētās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem jaunatnes politikas jomā Rēzeknē 2019. gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākai nometnei un labākam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.

Šogad mācību iestādes pārstāvēja: Rēzeknes Tehnikums, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Baltijas starptautiskā akadēmija, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Valsts robežsardzes koledža, Paula Stradiņa medicīnas koledža, Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Banku Augstskola un «Biznesa Augstskola Turība».

Svinīgo pasākumu atklāja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra «Zeimuļs» vadītāja Jevgenija Kušča, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Barta­ševičs un Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Krista Freiberga. Īpašs paldies tika izteikts Rēzeknes pilsētas Jauniešu domei, kura par savu augsti motivēto darbu saņēma arī īpašu atzinību no Rēzeknes pilsētas domes.

Pasākumā bija pieaicināti eksperti, kuru uzdevums bija izvērtēt gan labāko iniciatīvu, gan labāko nometni 2019. gadā. Eksperti bija: Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore, Izglītības pārvaldes metodiķe un karjeras konsultantu koordinatore Tatjana Tokareva, Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, Kultūras un tūrisma aģentūras vadītājas p. i. Kristīne Kokoreviča, RTA studente, bijusī Jauniešu domes priekšsēdētaja, vairāku jauniešu projektu īstenotāja Līga Ivanova, ARPC un «Dynamic Hit» pasniedzēja Anna Zmeikina, SIA «Olimpiskais centrs Rēzekne» mārketinga speciāliste un sporta pasākumu organizatore Antra Loce.

Dienas laikā notika darbnīca par tēmu «Studiju izvēle – iespēja vai risks», kuru vadīja Banku augstskolas lektors Ekonomikas un finanšu katedrā un studiju programmas «Risku vadība un apdrošināšana» direktors Māris Krastiņš.
Pasākumu ar krāšņu muzikālu priekšnesumu bagātināja vairāku pilsētas reģionālo un valsts konkursu uzvarētāja, «X Faktors» dalībniece Diona Liepiņa, kā arī ARPC «Zeimuļs» pulciņa «Mūsdienu dejas» mazie dejotāji. Pasākumu vadīja Rēzeknes pilsētas jauniešu domes aktīvie jaunieši Renāte Kupcova un Dins Mironovs.

Pasākuma noslēgumā tika piešķirtas arī balvas piecās nominācijās, kurām pretendentus bija pieteikušas gan mācību iestādes, gan organizācijas. Kandidāti tika vērtēti atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Nominācijās godinātie: «Rēzeknes pilsētas gada iedvesma» – Renāte Kupcova. «Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs» – «TFK Rēzekne» galvenais treneris Vitālijs Vos­kāns. Pateicības šajā nominācijā saņēma: Ilona Stramkale, Daina Leščinska, Gunta Tjanginska, Anna Zmeikina, Ruta Geidāne, Marija Strucinska un Aļona Pavlova. «Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks» – Rēzeknes 5. vidusskolas pašpārvalde. «Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2019» – biedrības «Eņģeļi ar mums» organizētā vasaras nometne «Četras dabas stihijas» (vadītāja Inese Muhamberga). «Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2019» – Rēzeknes 6. vidusskolas jauniešu iniciatīvai «YOU+». Speciālo balvu ieguva Rēzeknes Sākumskolas iniciatīvas projekti.

Pasākumu organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs», atbalstīja Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes Izglītības pārvalde.
Paldies arī visiem dalībniekiem, it īpaši nometņu un iniciatīvas projektu vadītājiem un organizētājiem par realizētajām projektu idejām, Rēzeknes pilsētas domei – par atbalstu projektu realizēšanā, visām pārstāvētajām mācību iestādēm, jauniešiem. Vēlamies jums visiem novēlēt arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā arī smelties jaunas idejas nākamajiem projektiem.

Ilze ONTUŽĀNE, ARPC jaunatnes darbiniece