Malnavas koledža aicina apgūt profesijas

Malnavas koledža ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās un profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas dibināta 1921. gada 10. oktobrī kā Latgales lauksaimniecības vidusskola. Tā atrodas Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavā.

Koledža 2020./2021.m.g. aicina apgūt vairākas profesijas:

     Ar pamatizglītību

Augkopības tehniķis                                                          4 gadi

Finanšu darbinieks                                                             4 gadi

Automehāniķis                                                                    4 gadi

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis                          4 gadi

Dārzkopis                                                                             1 gads

Lopkopis                                                                               1 gads

    Ar vispārējo vidējo izglītību

Augkopības tehniķis                                                          1.5 gads

Ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību

Autoservisa speciālists                                                      2.5 gadi

Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā           2 gadi

 

Studentu uzņemšanas noteikumi

Dokumentus pieņemšna no 15.jūnija.

Malnavas koledža, Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV – 5750

Tālrunis uzziņām: 65733274, 65733425, www.malnava.lv