Lūznavas pagastā sākta jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide

Jau vēstījām, ka šogad, pateicoties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam, Lūznavas pagastā tiek īstenots projekts, lai Rāznas nacionālajā parkā esošo Lūznavas muižas kompleksa un Zosnas ezera piekrastes vide kļūtu vēl pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Projekts ir sācies un pirmie infrastruktūras objekti šonedēļ izvietoti dabā.

Lūznavas pagasta teritorijas, dabas un kultūrvēstures objektus sakārtošanas, pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošana 2020. gadā ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā atbalstītā Lūznavas pagasta pārvaldes apstiprinātā projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009)  aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide un pilnveidošana, tostarp,  Lūznavas muižas ēkai piegulošā parka divu dīķu laipu konstrukciju izveide; aprīkojuma iegāde dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņai, kā arī aprīkojums āra pasākumu nodrošināšanai (nojumes, velosipēdu stāvvieta, apgaismojums, parka solu komplekti, piknika vieta u. c.) un Lūznavas pagasta iedzīvotāju un tūristu atpūtas zonas pludmales/piknika vietas pie Zosnas ezera  izveide.

Šī nedēļa Lūznavā un Zosnā sākās tieši ar projekta aktivitāšu īstenošanu – Rēzeknes novada uzņēmums SIA “AKRON” Lūznavas pagastā uzstādīja projektā paredzētās piknika vietas. Viens piknika vietas komplekts – galds ar diviem soliem vienā konstrukcijā, ap kuru būs iespējams izvietoties pat līdz 20 cilvēkiem, uzstādīts pretī Lūznavas muižai ar gleznainu skatu uz muižu un dīķi, otrs piknika vietas komplekts un divas ģērbtuves,  pilnveidojot vienu no Lūznavas pagasta publiskajām  pludmalēm, uzstādīts Zosnas ezera krastā. Beidzoties šī brīža ārkārtējai situācijai, jaunos infrastruktūras objektus aicināsim aktīvi izmantot arī Lūznavas pagasta iedzīvotājus un viesus.

Projekta īstenošana ļaus padarīt Rāznas nacionālā parka vidi Lūznavas pagastā pievilcīgāku un ērtāk izmantojamu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī Lūznavas pagasta viesiem, veicinot arī tūrisma aktivitāšu piesaisti un radot vēl labvēlīgāku vidi ar to saistīto tūrisma uzņēmēju darbībai.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada beigām, tā attiecināmās izmaksas 29358 €, no kuriem publiskais finansējums 26422,20 €. Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Foto: piknika vietu un ģērbtuvju uzstādīšana Zosnas ezera krastā un Lūznavas muižas parkā.