Ludzas novada Dienas centrs uzsāks savu darbību

Ludzas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (18.novembra ielā 17a, Ludzā), savas durvis klientiem plāno vērt 20.jūlijā. Kā jau tika informēts, dienas centru varēs apmeklēt tikai noteiktas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem, kas iepriekš tika izvērtēti un, kuriem tika nozīmēti tieši šie sociālie pakalpojumi. Dienas centra apmeklējumam būs nepieciešams Ludzas novada sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, tāpēc aicinām jau laicīgi doties uz sociālo dienestu Raiņa ielā 16A, lai pieteiktos šiem pakalpojumiem, rakstot iesniegumu.

Atgādinām, ka daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā būs pieejami tādi sociālie pakalpojumi kā: dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darba laiks no 8:00 līdz 17:00.

Sīkāka informācija pieejama:

– Ludzas novada Sociālajā dienestā klātienē vai zvanot pa tālruni 65726901

– Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā vai zvanot pa tālruni 65724019

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja, Ilona Mekša