LPRAP sēdē klātesot nozaru ministriem diskutē par izglītības un satikmes jautājumiem Latgalē

Pirmdien, 2020. gada 10. februāri Krāslavas novada Aulejas pagastā notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā, klātesošiem pašvaldību vadītājiem piedalījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, LR Saeimas deputāti Inga Goldberga un Aldis Adomovičs, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis, VAS “Latvijas valsts ceļi” attīstības pārvaldes direktors Gundars Kains, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, Latgales plānošanas reģiona administrācijas speciālisti un citi pieaicinātie pašvaldību pārstāvji un dažādu jomu eksperti, biedrību pārstāvji un žurnālisti.

Pēc LPRAP priekšsēdētāja G. Upenieka vadītās Padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanas, uzrunas vārdus klātesošajiem teica Latgaliešu kultūras biedrības vadītāji Ilga Šuplinska un Juris Viļums, kas Latgales pašvaldību vadītājiem pateicās par atbalstu un sadarbību Nikodema Rancāna balvas pasniegšanā. Biedrības vadītājs J. Viļums savā uzrunā, pēc īsa vēsturiskā ieskata izklāsta, pašvaldību vadītājus aicināja sadarboties un atbalstīt biedrība iniciatīvu Latgales karoga izveidē un apstiprināšanā.

Par izglītības politiku Latgales reģionā savā prezentācijā stāstīja LR Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska. Kā uzsvēra ministre, būtiska nozīme izglītības reformas norisē ir IZM, pašvaldību un vecāku sadarbībā.  Īpaša vērība pasākumā tika pievērsta skolu optimizācijas jautājumam, kas nākotnē skars teju visas Latgales pašvaldības. Savā uzrunā ministre uzteica vairāku pašvaldību jau līdz šim veikto nozīmīgo darbu skolu tīkla sakārtošanā un izglītības kvalitātes uzlabošanā, procesa centrā liekot izglītības kvalitāti, bērna izaugsmi un vajadzības. Ministre aicināja pašvaldību vadītājus jau šobrīd domāt par jaunizveidojamo novadu izglītības centru izglītības kvalitāti, dienesta viesnīcu nepieciešamību, skolēnu loģistiku uz mācību iestādēm u.c. jautājumiem.

Kā aktuāls diskusiju jautājums pašvaldībām izvērsās par skolēnu pārvadājumiem to teritorijās. Kā savā uzrunā uzsvēra Rēzeknes novada priekšsēdētājs Monvīds Švarcs: “Svarīga nozīme ir reģiona ceļu kvalitātei. Pašvaldības rīcībā esošie 35 skolēnu autobusi, kas dienā bērnu pārvadājumos veic teju 3000 km, nekvalitatīvu ceļu apstākļos būtiski nolietojas, kas no pašvaldības prasa papildus resursus”.

Lai iepazīstinātu klātesošos ar Latvijas valsts ceļu tīkla attīstības plāniem laikam no 2020. līdz 2040. gadam un citiem aktuāliem satiksmes nozares jautājumiem diskusijā iesaistījās arī LR Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvji. LR Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, pēc Satiksmes ministrijas prezentācijas, aicināja LPR administrāciju apkopot pašvaldību informāciju par vietējo ceļu sakārtošanas nepieciešamību un to saraktus SM un VARAM.

Par Latgales plānošanas reģiona darba plāna 2020. gadam projektu Vienošanās ar VARAM “Par valsts budžeta finansējuma izlietojumu” ietvaros, Latgales plānošanas reģiona budžetu 2020. gadam, par Latgales plānošanas reģiona amatu vienību sarakstu un struktūru 2020. gadam. informēja LPR administrācijas vadītāja  I. Maļina-Tabūne un iestādes galvenā grāmatvede Dace Sitnika.

Pēc LPRAP sēdes ministri tālāk devās savu reģionālo vizīšu tālākās aktivitātēs. Satiksmes ministrs apmeklēja Skaistas pagastā uzstādīto TV apraides mastu, kas sācis darbu šā gada janvārī un nodrošina tuvējo novadu iedzīvotājiem stiprākas jaudas TV programmu signālu, savukārt Daugavpilī Tālis Linkaits iepazinās ar videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstības projekta īstenošanas rezultātiem pilsētā, apmeklējot jaunuzbūvēto tramvaja līniju, bet IZM ministre apmeklēja Rēzeknes pilsētu.

LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis