LPRAP sēdē diskutē par LPR attīstības programmas izstrādes gaitu un attīstības virzieniem

Otrdien, 2020. gada 13. oktobrī, Dagdas novada Jaundomes muižā pēc Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas sēdes, notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) tikšanās, kuru vadīja Padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Nozīmīgākais darba kārtības jautājums bija veltīts Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.- 2027. gadam 1.redakcijas izstrādes gaitai un tās attīstības virzieniem, par ko klātesošos informēja Programmas izstrādes eksperts Aleksandrs Antonovs.

LPRAP šī gada 11. jūnijā pieņēma lēmumu par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Šai laika posmā veikts nozīmīgs darbs informācijas apkopošanā, dažādu mērķgrupu viedokļu, aptauju veikšanā un rekomendāciju apzināšanā. Tā, piemēram, 7. un 8. septembrī Krāslavas novadā notika pašvaldību speciālistu darba grupa, kurā tika diskutēts par reģionāla mēroga projekta idejām un uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām.

Pašvaldību vadītājiem sanāksmē tika caurskatīts reģionāla mēroga projekta ideju priekšlikumi, kā arī no vairākām pašvaldībām tika saņemti papildinājumi dokumenta uzlabošanai.

Sanāksmes turpinājumā, ņemot vērā kritisko situāciju tūrisma nozarē, lai risinātu īstermiņa un ilgtermiņa jautājumus Covid-19 seku minimizēšanai un nozares atveseļošanās veicināšanai, atsaucoties Ekonomikas ministrijas aicinājumam, LPRAP  dalībai Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomē deleģēja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču.