LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs piedalās Eiropas Reģionu komitejā Briselē

2020.gada 05. martā Briselē notika Eiropas Reģionu komitejā NAT (Dabas resursu) komisijas sēde, kurā piedalījās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un Hardijs Vents.

Darba kārtībā NAT komisijā tika apstiprināti un pieņemti grozījumi atzinumam “ PASTIPRINĀT ES RĪCĪBU AR MĒRĶI AIZSARGĀT UN ATJAUNOT PASAULES MEŽUS” kas aicina ES pievērsts pastiprinātu uzmanību mežiem un to aizsargāšanai.
Sēdes laikā tika organizēta pirmā apspriešana par atzinumu “Pārrobežu veselības aprūpe”.
Notika viedokļu apmaiņa par atzinumu “Ceļā uz ilgtspējīgu tūrismu ES pilsētās un reģionos” un “No lauka līdz šķīvim”.
Bez šaubām, sēdē komisijas uzmanības fokuss bija vērsts arī uz Koronavīrusa ietekmi uz vietējām kopienām un pašvaldību iedzīvotājiem.